May 10, 2017

Robotpionjärerna från Småland


1991 levererade de tre bröderna sin första robot. Två decennier senare går 65 procent av produktionen i Småland på export.


Industri 4.0 är ett populärt modeord, men en abstrakt term. Hur man förvandlar det till daglig nytta och ekonomiska vinster var den utmaning som robottillverkaren småländska Wemo Automation ställdes inför. Svaret visade sig ligga nära till hands.

När Wemo Automation utanför Värnamo vid ett tillfälle hade en besökare från Spanien gick gästen upp på en kulle och blickade ut över landskapet. I sikte fanns knappt en människa, bara några utspridda byggnader, ett stort fält och där bortom, skog som bredde ut sig så långt man kunde se.

Gästen återvände ner med kommentaren:
– Nu tror jag att jag fattar varför ni är så bra på programmering, för här finns ju absolut inget som distraherar.

Olof Ståhl, en av de tre bröder som leder Wemo, ler åt minnet när han sitter i konferensrummet, synbart road av tanken på att den omgivande naturen skulle skärpa sinnet.

Och visst ligger Wemo långt från de svenska storstädernas tech-centra, men viktigare är kanske att man ligger nära Gnosjö, den svenska småföretagsamhetens epicentrum.

Wemo leverar robotteknik till plastbranschen, och grundades av de tre bröderna Bengt, Olof och Sven Ståhl, levererade sin första robot år 1991. Efter två decenniers tillväxt hade bolaget hunnit fusioneras med den tyska konkurrenten Hahn Automation 2015, men även etablera tillverkning i Indien för att stärka sin globala profil. 65 procent av produktionen i Småland går på export, till exempel linjära servorobotar, servobaserade plockmaskiner, transportbälten och automationssystem.

Robotisering – den lätta vägen
Under sitt första decennium ägnade sig företaget åt att utveckla själva robotmekaniken för konkreta ändamål i plastindustrin. Men efter millennieskiftet började Wemo inse att de stod inför en ny utmaning. Allt som ofta talades det om Industri 4.0 och ett växande behov av att ägna mer kraft åt digital processtyrning för att öka produktiviteten.

– För oss var det här med Industri 4.0 aldrig ett modeord eller en tom fras. Vi såg det som en förlängning av det som vi tidigt kallade ”smart automatisering”. Men vi märkte att några av våra kunder blev fundersamma över om och hur ett så abstrakt koncept skulle kunna tillämpas i praktiken, och vilka vinster i ekonomi det egentligen skulle medföra, berättar Olof Ståhl.

För Wemo tycktes det finnas ett uppenbart behov att bryta auran av komplexitet och abstraktion som svävade över allt som hade med robotteknik att göra.

– Vår slogan ”Passion for automation” försöker fånga lite av kärnan. Det handlar inte om att behöva koppla ihop hela fabriker i ett sammanhängande flöde för framtida abstrakta syften, utan om att använda smart teknik på ett konkret direkt sätt för att göra saker snabbare, enklare och med bättre översikt.

Industri 4.0 i verkligheten
En startpunkt för Wemos sätt att göra tillverkningsindustrin smartare och mer kommunikativ handlade därför om att samla in data som de skilda befintliga periferienheterna redan hanterade, och sedan integrera dem i det centrala styrsystemet.

Steg för steg, med start från det som låg närmast till hands, så skulle produktionslinjerna integreras.

År 2002 bedömde Wemo att B&R var den leverantör som kunde erbjuda de styrsystem, fältbussar och I/O-noder som bäst skulle lösa de utmaningarna de stod inför. Vid den tidpunkten existerade inte konceptet Industri 4.0, men idén om smart robotteknik var redan något som Wemo identifierat och strävade efter. När Wemo valde B&R som leverantör var det framför allt för deras moduluppbyggnad och möjlighet att bygga ut systemen steg för steg. En annan fördel med B&R-konceptet att de hade global förankring. Wemo stod vid den här tidpunkten i färd att satsa mer på export.

– Vi märkte också att B&R var bra på att ge gensvar på våra idéer och önskemål och vad vi såg som framtiden för den här tekniken. De lyssnade och svarade, och det var viktigt för oss, förklarar Olof Ståhl.

De olika robotar som Wemo tillverkade hade redan funktioner för att dela data via I/O-enheter och kablar. Men en återstående utmaning var att kunna ansluta olika typer av periferiutrustning till en enda gemensam dataström. För att lösa det använde man två tekniska koncept: WIAP 4.0, (Wemo Integrated Automated Systems), och WIPS (Wemo Intuitive Programming System), där hård- och mjukvaruarkitekturen hämtades från B&R.

2015 blev ett år med en avgörande utmaning. En kund i plastindustrin ville ha en komplex produktionslinje, där en rad maskiner skulle knytas ihop till ett enda sammanhängande informationsflöde. Det gjorde det möjligt för Wemo att använda några av nyckeldelarna i Industri 4.0-konceptet. Utrustningen som beställdes skulle bestå av en produktionscell som lät produktionsorder från affärssystemet styra rörelsemönster hos flera robotenheter, som den mekaniska startinställningen, formpressningen av plastmaterial, inmatningen och vision kameran.

Genom att använda fältbussen Powerlink kunde Wemo integrera information från alla enheter och placera en Wemo-robot som central del i produktionen. Därmed åstadkom man högre produktivitet, smartare produktion och en framgångsrik installation, baserat på B&Rs hård- och mjukvara. Enheterna kunde kommunicera sinsemellan och övervakas centralt, oavsett vilket fabrikat de hade.

Nu blev det också tydligt vilka praktiska fördelar denna integration resulterade i: snabbare intag av nya jobb, lägre stilleståndstider och driftsäkrare uppstarter.

– Uppdraget var alltså att knyta ihop skilda system som redan var i drift med data som redan fanns till hands. Data från olika enheter skulle bara integreras och tas i bruk, säger Olof Ståhl.

Partnerskap – mer än ett modeord
Förutom uppdraget att förvandla Industri 4.0 från ett abstrakt modeord till jordnära och lönsamt dagligt tillverkningskoncept, framhåller Olof Ståhl ett annat modeord, som han menar i grunden också är praktiskt och lönsamt: partnerskap.

Att få samarbetet mellan Wemo och B&R att bli mer än en kundrelation har varit en annan nyckel till framgångarna, och den dialog och ömsesidiga lyhördhet som det löpande samarbetet bygger på kommer att vara en förutsättning för ökad produktivitet, effektivitet och framgång som själva Industri 4.0-konceptet utlovar.

– Vi har gått från tillverkning av robotmekanik till robotkommunikation och med det ett ökat fokus på mjukvaran och dess roll. Att knyta ihop informationsflöden kräver fördjupat samarbete åt flera håll, både mot underleverantörer och kunder, och det har blivit en central del av vår tekniska strategi. Wemo baseras idag helt på B&R-koncept och teknik som Powerlink, Open Safety, ACOPOS P3, Mobile Panels med mera.

Förnyelse, transparens och enkelhet
Wemo har gått igenom flera större förvandlingar under sina 30 år. Nya lokaler, nytt tekniktänk, en svensk-tyskt sammanslagning av företag och etableringen av en filial i Indien. Därutöver, en konstant tillväxt i den svenska fabriken, varifrån flera hundra robotar säljs och distribueras varje år.

Så vilka är huvudutmaningarna för framtiden?

Enligt Olof Ståhl handlar det om två saker. För det första att anpassa sig till en marknad som har konstant priskonkurrens samtidigt som man hela tiden förnyar tekniken.
– Den andra handlar om det jag kallar transparent uppkoppling. När alla talar om Industri 4.0 är det vi som ska kunna visa hur det kan tillämpas lönsamt på fabriksgolvet, och hur kompex teknik kan användas för att öka automatiseringen på ett enkelt sätt. Jag tror att vi har visat att det är möjligt.

www.br-automation.com

www.wemogroup.com

Läs mer i Svensk Verkstad Magasin nummer 2.

  • Jun 18, 2021

    ABB moderniserar i Grycksbo

    Nyheter Lösningen från ABB optimerar processen och uppfyller senaste kraven inom maskinsäkerhet.
    77
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT