Weine Werlevik_EMO 2017

Weine Werlevik, Iscar. Foto: Svensk Verkstad.

May 14, 2021

Vd-intervju: Weine Werlevik på Iscar


Verktygstillverkaren med ett snillrikt koncept för produktutveckling - som ger framgång gång på gång.

– Vi och våra produkter måste utvecklas för att vara med på banan.

Ungefär så uttryckte sig Weine Werlevik, vd för Iscar Sverige när vi för nio år sedan pratade med honom under rubriken "Samtal med vd".

– Vi utvecklas fortfarande, konstaterar han idag, nästan ett decennium senare.

Och då pratar han om både företaget och sig själv. Iscar Sverige har utvecklats på olika sätt under de här åren.

Framgångsrik produktutveckling

På höjden i Tefen nere i Israel fortsätter tekniker och ingenjörer att utveckla verktygen enligt den metod som blivit ett kännetecken för produktutveckling i företaget: när en ny produkt eller produktfamilj lanserats sätts ett nytt team in för att konkurrera med den färdiga produkten i syfte att lyfta den ännu ett steg. Detta har nått framgång gång på gång.

Då, 2011, var produktfamiljen SumoCham, borren med utbytbara skär, en ny produkt för Iscar.

– Det konceptet har utvecklats väldigt mycket sedan dess. Med geometrier, längder och så vidare. Där har vi garanterat branschens bredaste utbud. Där är vi nere på 4 millimeter. På den tiden var 12 millimeter det minsta. Nu spänner det alltså mellan 4 och 32,9.

Produktutvecklingen har gått i steg sedan företaget inledningsvis var koncentrerat på att utveckla verktyg för avstickning och spårbearbetning, för att gå vidare med att utveckla fräsgeometrier på 90-talet och därefter fokusera på hålbearbetning. Idag är alltså bredden på bearbetningsmetoder stor.

– Det har inte varit några kioskvältande innovationer på sistone, utan utvecklingen tar ett steg i taget.

– Administrativt har däremot utvecklingen gått väldigt mycket mot e-handel, där kunderna beställer över nätet och ordrarna går rakt in i systemet. Det ökar också säkerheten jämfört med exempelvis telefonbeställningar, där det kan bli hörfel och missförstånd.

– Dessutom går våra Matrix verktygsskåp väldigt bra och där sker ju också beställningarna per automatik. Vi hade en kund som haft den första varianten av skåpet i tio år och gjort 800 000 uttag i princip bekymmerslöst.

Personalförändringar

– Jag tycker att vi har utvecklats som företag en hel del under de här åren, säger Weine Werlevik. Även om vi inte har blivit så många fler sedan dess. Då var vi 35 anställda på företaget, idag är vi 42.

Däremot har personalstyrkan förändrats en del, både vad gäller personer som funktioner. Numer har Iscar Sverige en marknadschef sedan ett och ett halvt år i Björn Håkansson.

– Dessutom har vi en skarp teknikchef i Sverker Bihagen, som tidigare jobbat för en av våra kolleger på den svenska marknaden. Han har lång erfarenhet och djupa kunskaper om skärande bearbetning. Och han har organisationens förtroende, vilket är mycket viktigt.

– Idag känns det som vi har en väldigt bra ledningsgrupp, konstaterar Werlevik.

Under en period var det stort manfall, där fem personer slutade i princip samtidigt av olika anledningar.

– Precis innan semestern, som alltid...

Fluee

Efter det startade företaget ett värdegrundsarbete för att stärka organisationen.

– Ur det arbetet kom vi ut med ett antal värdeord som samlas i akronymen FLUEE; Förtroende, Laganda, Utveckling, Entusiasm och Engagemang.

Det var fem år sedan man enades kring de värdeorden och de försöker man leva upp till varje dag.

– Vi försöker hålla de orden levande, vilket alltid är en utmaning, skulle jag vilja påstå.

– Vi har en väldigt bra organisation med lojala och duktiga medarbetare.

Och det är naturligtvis den plattformen som ligger till grund för de 12 procent marknadsandelar som Iscar Sverige har idag.

– Det är siffror från SVMF, där alla stora aktörer är med, så det är väldigt relevant statistik. Där framgår också att vi är starkare på roterande produkter än ickeroterande.

Marknaden i Sverige är värd omkring 2 miljarder ett normalt år, så 12 procent är alltså värda en hel del pengar.

– Det krävs väldigt mycket för att ta marknadsandelar, säger Werlevik. De flesta av våra kunder har minst fyra-fem leverantörer.

– Mycket är lösningsfokuserat. Har ett företag problem eller måste öka produktiviteten kan vi bli inbjudna för att försöka lösa det. Då får man ett konkret mål och där finns möjlighet att ta ta marknadsandelar.

– Det gäller att se affärsmöjligheterna.

Iscar Sverige värderas högt i Iscars globala organisation. Det bekräftade också Iscars CEO Jacob Harpaz när Svensk Verkstad pratade med honom för några år sedan.

– Eftersom vi klarar oss så bra i den hårda konkurrens vi har i Sverige, med de svenska verktygsjättarna på deras hemmamarknad, har vi gott renommé i organisationen.

Läste in en MBA

Det är inte bara företaget som har utvecklats under de här åren. Även Weine Werlevik har aktivt utvecklats både för sin egen del och för företagets fromma.

– 2012 fick jag för mig, drygt 50 år gammal, att börja studera, berättar han.

– Jag läste in en så kallad Executive MBA – Master of Business and Administration – på Stockholms universitet under två år.

– Det har jag haft mycket nytta av inom ledningsarbetet, att tänka i lite nya banor. Jag hoppas att den utbildningen har haft betydelse för företaget också.

–  Jag har varit med så länge nu och försöker i större utsträckning numera att delegera till min ledningsgrupp. Det tror jag att jag lyckas med i de flesta fall, men jag har ganska lätt för att fatta beslut också... Det tror jag man måste göra; det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än att inte fatta något beslut alls. Annars rör man sig inte framåt.

– Men utbildningen gjorde att jag lärde mig att bli mer lyssnande, lyssna på medarbetarna och låta dem fatta egna beslut och göra egna misstag.

– Jag har också lärt mig att få med mig medarbetarna och förklara varför förändringar görs. Som ledare är man oftast längre fram i tanken och det är viktigt att få med sig medarbetarna. En förändring kan ta lång tid innan den är fullt ut accepterad.

Pandemins effekter

Iscar Sverige har naturligtvis drabbats av pandemin som alla andra. Från april till oktober 2020 utnyttjades korttidspermittering, men därefter blev det  full fart igen.

– Mars 2020 var den dittillls bästa månaden någonsin för oss. Då bunkrade våra kunder inför isoleringen. Sedan tappade vi ett par månader. Men november månads försäljning 2020 blev bättre än november året innan.

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117