Volvokoncernen och Isuzu Motors - affären.

Apr 1, 2021

Volvokoncernen slutför jätteaffären och ökar kassan med 19 miljarder.


Affären blir en del av den strategiska alliansen med Isuzu Motors

Volvokoncernen och Isuzu Motors slutförde idag den affär där Isuzu Motors förvärvade UD Trucks från Volvokoncernen för 243 miljarder yen (cirka 19 miljarder kronor) på kontant- och skuldfri basis.

Den strategiska alliansen inom kommersiella fordon mellan de båda koncernerna, med syftet att ta tillvara möjligheter från den pågående omvandlingen av branschen, kommer nu också att inleda sin verksamhet. Affären uppskattas ge en positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under andra kvartalet 2021 på närmare 2 miljarder kronor och öka Volvokoncernens nettokassa med cirka 19 miljarder kronor.

Alliansen mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors syftar till att bygga en långsiktig och stabil relation. Arbetet går nu in i nästa fas för att ge potentiella synergieffekter inom bland annat följande områden:

 • Att bilda ett tekniksamarbete för att dra nytta av parternas kompletterande expertområden inom både välkänd och ny teknik samt skapa en större volymbas för att kunna göra investeringar i teknik av världsklass.
   
 • Att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för en starkare verksamhet inom tunga lastbilar för UD Trucks och Isuzu Motors i Japan och på internationella marknader genom att överföra ägandet av hela UD Trucks från Volvokoncernen till Isuzu Motors.
   
 • Utvärdera ytterligare möjligheter till ännu bredare och djupare samarbeten inom kommersiella fordon på fler geografiska marknader och inom fler produktområden för framtidens logistiklösningar i städer.
   
 • Utvärdera samarbeten inom inköp och logistik genom att ta tillvara möjligheterna inom gemensam teknik, kompletterande geografisk täckning och volymtillväxt.

Volvokoncernen och Isuzu Motors kommer att inrätta en gemensam organisation för att driva alliansen med kontor både i Japan och Sverige. Organisationen kommer ledas av en styrelse bestående av Isuzu Motors vd, Volvokoncernens vd och andra befattningshavare från de två bolagen.

Bolagen har enats om att alliansen ska bestå i minst 20 år och har till syfte att hantera möjligheter och utmaningar inom framtidens logistikbransch samt maximera värdet och fördelarna för såväl kunderna som samhället.

UD Trucks omsättning för 2020 uppgick till 261 miljarder yen (cirka 23 miljarder kronor). Verksamheten hade en marginellt positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under samma period.

En tilläggsköpeskilling på högst 15 miljarder yen (cirka 1,2 miljarder kronor) ska betalas till Volvokoncernen för Isuzu Motors förvärv av UD Trucks, beroende på hur UD Trucks utvecklas under åren 2021-2023. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  117