Jul 19, 2018

Volvokoncernen – Första gången över 100 miljarder


Det är första gången som Volvo har en försäljning över 100 miljarder i ett enskilt kvartal

Efterfrågan i våra viktigaste marknader var god och under det andra kvartalet 2018 fortsatte både vår fordons- och serviceaffär att växa i en bra takt. Vår nettoomsättning steg med 18% till 104 miljarder kronor, vi förbättrade det justerade rörelseresultatet med 3 miljarder till 11,5 miljarder kronor och nådde en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Detta är första gången som Volvokoncernens försäljning har varit högre än 100 miljarder kronor i ett enskilt kvartal och det är också första gången som rörelsemarginalen är över 10%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

 • Under Q2 2018 ökade nettoomsättningen med 18% till 103,6 miljarder kronor (87,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.

 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 11.519 Mkr (8.402), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,1% (9,6). Det justerade rörelseresultatet i Q2 2018 är exklusive en reavinst på 818 Mkr.

 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.337 Mkr (8.402).

 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 672 Mkr.

 • Resultat per aktie efter utspädning på 4,53 kronor (2,86).

 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 8,3 miljarder kronor (11,9).
 • Aug 10, 2020

  AH Automation får ny ägare

  Branschnytt "Rätt positionerade automationsbolag kommer ha synnerligen goda framtidsutsikter," kommenterar tillträdande ordförande.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT