Torslandaverken. Foto: Volvo Cars.

Jan 23, 2019

Volvo Torslanda övervakar kulskruvar med Intellinova Parallel MB


Tack vare övervakningssystemet kunde man undvika haveri och i stället byta en skadad kulskruv planerat under icke-produktionstid.

SPM Instrument AB är världsledande inom tillståndskontroll. Sedan förra året har företagets mätsystem Intellinova Parallel MB varit i drift på Volvo Car Corporations monteringsfabrik i Torslanda. Volvo Cars underhållsavdelning kunde tidigare i år utföra ett planerat byte av en kulskruv med en skada på ett axiallager som detekterades med hjälp av systemet.Det skriver SPM Instrument i ett pressmeddelande.

Bultbord med kulskruv.

Bytet av kulskruven, som tar cirka sju timmar, skedde i en planerad underhållsinsats under icke-produktionstid. Vid ett eventuellt haveri under produktionstid hade man riskerat att störa produktionen av hundratals bilar.

På Volvos monteringsfabrik i Torslandaverken är mätenheten Intellinova Parallel MB installerad på två helautomatiska så kallade bultbord, där över- och underdelen av bilen monteras ihop. Mätenheten har fyra kanaler som mäter kontinuerligt på samtliga.

Den automatiserade monteringen av karossen på bottenplattan är en process med höga krav på precision och repeterbarhet – rätt skruv ska dras på rätt plats och med rätt moment varje gång. Bultbordets rörelse i höjdled hanteras med stor exakthet med hjälp elmotordrivna kulskruvar; ett mer exakt och även billigare alternativ till hydraulik.

Varje bultbord har två kulskruvar med två axiallager vardera. Lagrens mekaniska kondition mäts med hjälp av DuoTech accelerometrar som kombinerar stötpuls- och vibrationsmätning med de patenterade mätteknikerna SPM HD och HD ENV.

De extremt korta mätfönster som processen medger – kulskruvens rörelse tar endast ca fyra sekunder – är en faktor som ställer stora krav på mätsystemet. 

Tack vare mätenhetens snabbhet kan en stötpulsmätning utföras som ger en pålitlig mätning för att fastställa både smörjkondition och mekanisk kondition. Mätenheten är integrerad med maskinens styrsystem och om ett mätvärde överstiger den uppsatta larmgränsen genereras ett larm via enhetens digitala utgång direkt till PLC-systemet, som övervakas i ett fabriksgemensamt kontrollrum.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT