Mar 25, 2020

Volvo skjuter på årsstämman - vill hinna utvärdera läget


Volvo påverkas av myndighetsbeslut globalt vilka lett till att flera tillverkningsenheter nu är stängda och medarbetare i flera länder är permitterade.

AB Volvos styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset COVID-19.

Under de senaste dagarna har en rad myndigheter runt om i världen fortsatt att fatta beslut om åtgärder som direkt påverkar Volvokoncernens verksamhet och kunder.

Besluten inkluderar att stänga gränser, minimera rörelsefriheten för medborgare och att stänga verksamheter. Flertalet av koncernens tillverkningsenheter är för tillfället stängda och medarbetare i flera länder är permitterade.

Den senaste tidens utveckling får en direkt effekt på ekonomier viktiga för Volvokoncernen och bedömningen är att det rådande läget kommer att leda till en svagare efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Som tidigare indikerats kommer detta få en väsentligt negativ påverkan på koncernens finansiella utveckling. 

I skenet av ovan har AB Volvos styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

-Vi följer från styrelsens sida noga utvecklingen kring hur den mycket svåra situation som världen befinner sig i påverkar Volvokoncernen och dess efterfrågan på bolagets produkter och tjänster, säger AB Volvos styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. Vi anser att det i dagsläget är ansvarsfullt att skjuta på årsstämman, för att utvärdera hur situationen utvecklas.  

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning. Ny kallelse kommer att skickas ut i god tid före årsstämman.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT