Martin Lundstedt. Foto: Volvo.

Oct 19, 2018

Full gas för Volvo


Levererar sitt hittills starkaste tredje kvartal.

Volvo ökade nettoomsättningen till 92,3 miljarder kronor i tredje kvartalet, samtidigt det justerade rörelseresultatet förbättrades med 3,3 miljarder till 10,2 miljarder kronor och den justerade rörelsemarginalen till 11,1% (9,1).

Även om detta är det bästa tredje kvartalet hittills för koncernen, så betyder det inte att vi har uppnått vår fulla potential, säger Volvos koncernchef Martin Lundstedt. Det finns mer att göra för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Ett nyckelområde är att öka vår serviceaffär, och vårt arbete med att öka andelen servicekontrakt, effektiviteten i verkstäderna och servicekapaciteten ger bra resultat

Orderingången uppgick under kvartalet till 65.348 (51.955) stycken lastbilar. För hela delårsperioden uppgick orderingången till hela 197.969 (162.842) stycken lastbilar, en rejäl ökning jämfört med motsvarande period föregående år. 

Efterfrågan på den europeiska lastbilsmarknaden fortsatte att vara god med hög transportaktivitet och bra lönsamhet hos kunderna. Efterfrågan på marknaden förväntas vara på en god nivå även under 2019.

Den höga aktivitetsnivån i den nordamerikanska ekonomin bidrar till en stark fraktmarknad med höga transportvolymer och bra fraktpriser. Detta gör att kunderna både förnyar och expanderar sina flottor, vilket är en utveckling som förväntas fortsätta in i 2019.

Den stigande efterfrågan i Brasilien, Volvos största marknad i Sydamerika, drivs av god tillväxt i bland annat jordbrukssektorn såväl som av ett generellt behov av att förnya flottorna. Den japanska marknaden för tunga lastbilar var på en fortsatt bra nivå tack vare en positiv utveckling i ekonomin.

Anläggningsmaskiner bibehöll de senaste kvartalens starka utveckling, med både försäljning och lönsamhet över fjolårets nivåer. God efterfrågan på de flesta marknader tillsammans med våra konkurrenskraftiga produkter bidrog till att orderingången steg med 22% och leveranserna med 17%. Volvo CE förbättrade rörelseresultatet med 28% till 2,6 miljarder.

Bussars leveranser minskade med 16%, men bra tillväxt i serviceverksamheten bidrog till att Volvo Bussar ökade rörelsemarginalen till 4,4% (3,3). Volvo Penta bibehöll den starka försäljningsutvecklingen även under det tredje kvartalet samtidigt som lönsamheten förbättrades. Nettoomsättningen steg med 20% till 3,2 miljarder kronor och Volvo Penta förbättrade rörelsemarginalen till 19,6% (13,3).
  • Apr 24, 2019

    Svensk basindustri halkar efter

    Nyheter Svensk basindustri har inte tillräckligt bra förutsättningar jämfört med konkurrentländerna. En rad faktorer gör att Sverige halkar efter.
    35
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT