Martin Lundstedt. Foto: Volvo.

Feb 3, 2021

Bättre återhämtning än väntat för Volvo


Flaggar för störningar i leverantörsledet - "globala flaskhalsar" - första kvartalet 2021.

Volvo-koncernen avslutade 2020 med ett starkt kvartal, med både stark en orderingång och stark fakturering.

Nettoorderingången för lastbilar landade på 86 069 stycken, vilket kan jämföras med 53 315 motsvarande period året före. 

”Vi hade nog räknat med en återhämtning eftersom vi hade så stora restriktioner framför allt i andra kvartalet, men att det gått så pass fort har varit överraskande,” säger koncernchef Martin Lundstedt till TT.

I Q4 2020 uppgick nettoomsättningen i Volvo-koncernen till 96,9 miljarder kronor (105,4). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 1%. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 10.934 Mkr (9.223), motsvarande en rörelsemarginal på 11,3% (8,8). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 12.215 Mkr (9.379).

"I vår lastbilsverksamhet var leveranserna under Q4 på samma nivå som föregående år medan orderingången var
mycket stark och steg med 61%. Det är en tydlig ökning i efterfrågan i alla våra viktigaste marknader och den drivs av ökade fraktvolymer och behovet av att öka transportkapaciteten för att hantera en ökad varukonsumtion," skriver vd och koncernchef Martin Lundstedt i rapporten.

"Efterfrågan på anläggningsmaskinsidan drivs av hög bygg- och anläggningsaktivitet på de flesta marknader. Det syns i såväl leveranserna av nya maskiner, som i Q4 steg med 21%, och i orderingången, som steg med 31%. Sänkta kostnader och effektiviseringar gav stöd åt lönsamheten och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 11,2% (9,8)."

"För Volvo Bussar fortsatte den väldigt låga aktiviteten inom turistnäringen och svaga efterfrågan på turistbussar i spåren av Covid-19. Jämfört med Q4 2019 minskade orderingången med hela 68% och leveranserna med 6%."

För helåret var nettoomsättningen 338,4 miljarder kronor (432,0). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28.564 Mkr (47.910), motsvarande en rörelsemarginal på 8,4% (11,1). Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 27.484 Mkr (49.531).

Samtidigt kommer pandemin dock att fortsätta påverka, inte minst under det första kvartalet i år. Volvo flaggar för både ökade kostnader och produktionsstörningar på grund av en ansträngd leverantörskedja.

”Det har skapats globala flaskhalsar runt komponenter som används i en stor del av industrin i den här snabba återhämtningen. Vi ser det bland annat när det gäller halvledare”, säger Martin Lundstedt till TT.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 6,00 kronor per aktie (0) och en extra utdelning på 9,00 kronor per aktie (0). I fjol ställdes utdelningen in, bland annat som en följd av att koncernen tagit emot statligt permitteringsstöd.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT