Martin Lundstedt. Foto: Volvo.

Oct 18, 2019

Volvo ökar försäljningen till 99 miljarder


Men efterfrågan på nya fordon minskar och fordonsjätten drar ned produktionsvolymerna.

Volvo nådde en omsättning om 99 miljarder kronor (92) i tredje kvartalet, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades till 10,9 miljarder (10,2) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (11,1).

För lastbilsverksamheten fortsatte trenden från tidigare kvartal med förbättrad lönsamhet men också med en minskning av orderingången i Q3. Nettoomsättningen ökade med 6% till 64,4 miljarder kronor och rörelseresultat förbättrades till 7,5 miljarder kronor (6,8), motsvarande en rörelsemarginal på 11,6% (11,1).

"De senaste åren har kunder i Europa och Nordamerika förnyat och expanderat sina lastbilsflottor, men i och med att godsvolymerna har planat ut och med den nuvarande osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen håller de nu tillbaka sina investeringar. Detta återspeglas i vår orderingång, som minskade med 45% jämfört med de höga nivåerna, särskilt i Nordamerika, föregående år," skriver koncernchef Martin Lundstedt i rapporten.

"Under Q3 fortsatte vi att dra ned på våra produktionsvolymer och ytterligare justeringar kommer att genomföras kommande kvartal. För 2020 förväntar vi oss att marknaderna kommer att komma ned till mer normala ersättningsnivåer i både Europa och Nordamerika, vilket vi har förberett oss för."

Efter några år med höga marknadsnivåer avtar även efterfrågan på anläggningsmaskiner. Under Q3 minskade orderingången på anläggningsmaskiner med 9% jämfört med förra året.

"Även om många marknader nu kommer ner från sina tidigare höga nivåer förväntar vi oss att låga räntor och behovet att investera i infrastruktur i många länder kommer att fortsätta ge stöd åt efterfrågan över tid," skriver Martin Lundstedt.

"Även inom Anläggningsmaskiner har vi sänkt våra produktionsvolymer, och kommer att fortsätta göra det, för att anpassa oss till den lägre efterfrågan och minska lagren av maskiner hos oss och våra återförsäljare."

Bussleveranserna steg med 20% och de högre volymerna bidrog till att Volvo Bussar förbättrade rörelseresultatet till 343 Mkr (254) med en marginal på 4,5% (4,4).

Volvo Pentas nettoomsättning minskade med 2% eftersom motorleveranserna minskade jämfört med förra året, då efterfrågan i Europa var hög på grund av förköp av industrimotorer.

Bildar affärsområde för självkörande lösningar

Volvo har hittills levererat en miljon uppkopplade lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner levererade till kunder runt om i världen och skriver i rapporten att uppkoppling också kommer vara en viktig faktor för att göra autonoma lösningar möjliga. Fordonsjätten bildar nu ett nytt affärsområde, dedikerat till autonoma lösningar:

"Vi har beslutat att skapa ett nytt affärsområde, Volvo Autonomous Solutions, med fullt fokus på att utveckla, kommersialisera och skala upp autonoma lösningar i hela koncernen," skriver Martin Lundstedt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT