Volvo Nvidia

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo Group och Jensen Huang, grundare och vd för NVIDIA.

Jun 19, 2019

Volvo och Nvidia utvecklar AI-plattform för självkörande lastbilar


Partnerskapet med Nvidia viktigt för att successivt kunna introducera autonoma applikationer, menar Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

Fordonstillverkaren Volvo har skrivit ett partneravtal med it-företaget NVIDIA för att utveckla avancerad AI-plattform för självkörande lastbilar. Bolagen ska gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för självkörande kommersiella fordon och maskiner. Genom användningen av NVIDIA:s omfattande AI-plattform för träning, simulering och datorstöd i fordonen är systemet är designat för att säkert hantera helt förarlös körning, till exempel på motorvägar.  

Lösningen bygger på NVIDIA:s programvara för sensorbearbetning, varseblivning, kartlokalisering och ruttplanering, vilket möjliggör användning på många nivåer av autonom körning, till exempel vid godstransporter, avfallshantering och inom bygg-, gruv- och skogsindustrin.

-Automation skapar stora fördelar både för våra kunder och för samhället i stort när det gäller säkerhet, energieffektivitet och som en konsekvens av detta produktivitet. Vi fortsätter att successivt introducera autonoma applikationer på alla nivåer, från system som stöttar förarna till självkörande fordon och maskiner. Partnerskapet med NVIDIA är ett viktigt nästa steg på den resan, säger Martin Lundstedt, Volvokoncernens vd och koncernchef.

Partnerskapet med NVIDIA kommer fokusera på utvecklingen av ett flexibelt, skalbart automationssystem, vilket först planeras att användas i kommersiella kundpiloter och senare i kommersiella erbjudanden från Volvokoncernen. Överenskommelsen mellan Volvokoncernen och NVIDIA är ett långsiktigt partnerskap som sträcker sig över flera år. Arbetet kommer påbörjas genast med samlokaliserad personal från bägge företagen, både i Göteborg och i Santa Clara i Kalifornien.

-Transport-, logistik- och infrastrukturindustrin genomgår enorma förändringar, säger Martin Lundstedt. Vi behöver använda ny typ av teknologi i våra affärsmodeller och automation, elektrifiering och uppkoppling driver på utvecklingen. För att lyckas med detta behöver man samarbeta med de bästa. Partnerskap är det nya ledarskapet.

-Lastbilstransporter utgör världens största nätverk, ett nätverk som genom e-handeln gör att praktiskt taget vad som helst, varifrån som helst, snabbt finns inom räckhåll för många. De senaste genombrotten inom AI och robotik ger en ny nivå av kunskap och automation för att hantera de transportutmaningar vi möter. Vi är mycket entusiastiska över att tillsammans med Volvokoncernen återuppfinna transportbranschens framtid, säger Jensen Huang, grundare och vd NVIDIA.

-Automation är ett av de viktigaste teknikområdena inom Volvokoncernen. Med detta partnerskap kommer vi att kunna leverera nya lösningar snabbare och stärka vår långsiktiga förmåga inom automation, till fördel för våra kunder i olika segment och marknader, säger Lars Stenqvist, Volvokoncernens tekniska direktör.

-Att automatisera teknologi kommer att ligga till grund för allt som rör sig i framtiden, säger Jensen Huang.

Det strategiska partnerskapet täcker in den totala utvecklingsprocessen som är nödvändig för självkörande fordon. Det inbegriper accelererad datateknologi i datacenters för träning av neurala nätverk, storskalig simulering av hårdvaran, validering av autonoma fordonssystem och slutligen utplacering av NVIDIA DRIVE-plattformen i fordon för att hantera 360-graders sensorbearbetning, kartlokalisering och ruttplanering.

NVIDIAs uppfinning av GPU 1999 gav upphov till tillväxten av dataspelsmarknaden, omdefinierade den moderna datorgrafiken och revolutionerade parallell databehandling. På senare tid har GPU deep learning inneburit startpunkten för modern AI – den nya eran när det gäller databehandling – där GPU utgör hjärnan i datorer, robotar och självkörande fordon som kan uppfatta och förstå världen. Mer information på: http://nvidianews.nvidia.com/.

AILoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT