Foto: Volvo.

Apr 24, 2019

Volvo gasar vidare


Omsättningen ökade till 107 miljarder kronor i första kvartalet.

Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Under första kvartalet 2019 ökade nettoomsättningen med 20% till 107,2 miljarder kronor (89,1). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 12%. 

Det justerade rörelseresultatet ökade med 53% till 12.696 Mkr (8.297), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,8% (9,3). Samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Det justerade rörelseresultatet är exklusive reavinsten från försäljningen av aktier i WirelessCar uppgående till 1.466 Mkr.  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14.162 Mkr (8.297). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 1.211 Mkr.

"Aktivitetsnivåerna i vår lastbilsverksamhet är höga. Under Q1 2019 levererade vi 14% fler lastbilar än i samma kvartal för ett år sedan, då vår nordamerikanska verksamhet hade kapacitetsbegränsningar i samband med övergången till nya lastbilsgenerationer för Volvo och Mack," säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

"Orderingången på lastbilar minskade med 36%, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019
är i stort fulltecknade. Fraktvolymerna och serviceefterfrågan i Nordamerika har dock varit fortsatt stabila. I Europa var orderingången på lastbilar på goda nivåer men de minskade
jämfört med Q1 i fjol," säger Martin Lundstedt.
 • May 24, 2019

  Tunga företag bakom Industri-Quizen som tar mark

  Nyheter -Lanseringen av de åtta initiala Quizen inom skärande bearbetning blev snabbt en succé med en tredubbling av besökstrafiken, säger Hans Bergmark, grundaren av kunskapssajten Manufacturing Guide.
  42
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  164
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  436