Foto: Volvo.

Apr 24, 2019

Volvo gasar vidare


Omsättningen ökade till 107 miljarder kronor i första kvartalet.

Volvokoncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019. Under första kvartalet 2019 ökade nettoomsättningen med 20% till 107,2 miljarder kronor (89,1). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 12%. 

Det justerade rörelseresultatet ökade med 53% till 12.696 Mkr (8.297), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,8% (9,3). Samtliga affärssegment bidrog med högre vinster. Det justerade rörelseresultatet är exklusive reavinsten från försäljningen av aktier i WirelessCar uppgående till 1.466 Mkr.  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 14.162 Mkr (8.297). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan om 1.211 Mkr.

"Aktivitetsnivåerna i vår lastbilsverksamhet är höga. Under Q1 2019 levererade vi 14% fler lastbilar än i samma kvartal för ett år sedan, då vår nordamerikanska verksamhet hade kapacitetsbegränsningar i samband med övergången till nya lastbilsgenerationer för Volvo och Mack," säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

"Orderingången på lastbilar minskade med 36%, främst på grund av Nordamerika. Som förväntat har orderingången i regionen varit fortsatt låg eftersom våra orderböcker för 2019
är i stort fulltecknade. Fraktvolymerna och serviceefterfrågan i Nordamerika har dock varit fortsatt stabila. I Europa var orderingången på lastbilar på goda nivåer men de minskade
jämfört med Q1 i fjol," säger Martin Lundstedt.
 • Aug 20, 2019

  Han ska lösa ingenjörsbristen

  Arbetsliv Det nya affärsområdet blir en viktig kugge för att lösa bristen på mer specialiserade ingenjörer hos Clockworks kunder.
  9
 • Aug 20, 2019

  Okuma till stora scenen på EMO

  Branschnytt Bland lösningarna för form- och verkygsindustrin är en av höjdpunkterna en nyutvecklad portalmaskin för 5-sidig precisionsbearbetning av stora arbetsstycken.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT