volvo

Foto: Volvo Cars.

Feb 19, 2020

Volvo Cars tar strid för ojämlikheten på trafiksäkerhetsområdet


Uppmanar FN-delegater att ta itu med den stora skillnaden i dödsolyckor i trafiken i utvecklingsländer jämfört med utvecklade länder.

Volvo Cars uppmanar idag regeringar och lagstiftare världen över att ta itu med den stora ojämlikheten när det gäller trafiksäkerhet mellan utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier. Trots de senaste decenniernas framsteg visar officiella data på en betydande klyfta när det gäller antalet dödade i trafiken mellan båda kategorierna av länder.

Varje år förlorar uppskattningsvis 1,35 miljoner människor livet i trafikolyckor. Enbart denna siffra understryker behovet av åtgärder, men data från Världshälsoorganisationen (WHO) visar även att risken att dödas i trafiken är mer än tre gånger så hög i utvecklingsländerna än i industriländerna.

För att förbättra trafiksäkerheten globalt anser Volvo Cars att länderna bör främja bilbältesanvändningen genom att införa och genomdriva bilbälteslagar som omfattar både fram- och baksäten. Grundläggande väginfrastruktur som håller oskyddade trafikanter åtskilda från motortrafik bör vara ett annat viktigt fokusområde.

Volvo Cars uppmaning till handling sammanfaller med den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet, där Sverige och WHO är värdar, och som inleds i Stockholm i veckan. På konferensen kommer delegater från över 80 FN-medlemsstater att diskutera den framtida strategiska inriktningen för global trafiksäkerhet fram till 2030 och därefter.

– Globala data visar att det finns en betydande ojämlikhet när det gäller trafiksäkerheten, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars Safety Centre.
– Dessa säkerhetsluckor behöver åtgärdas genom teknik, men också genom att man skapar och förbättrar säkerhetskulturen globalt. Vi måste förstå och ta itu med skillnaderna i bilbältesanvändningen, medan infrastrukturen bör fokusera på att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister.

Volvo Cars vill bidra till globala trafiksäkerhetsinitiativ med sin omfattande säkerhetskunskap, som man har gjort under många decennier i samarbete med regeringar, den akademiska världen och tillsynsmyndigheter. Förra året lanserade man till exempel en öppen databas med årtionden av säkerhetsrelaterad forskning, som finns här.

– Volvo Cars har en lång tradition av att förbättra säkerheten genom samarbete, en avgörande framgångsfaktor för vårt ledarskap inom säkerhet, tillägger Malin Ekholm.
– Att skapa en bättre förståelse av värdet och behovet av ett adekvat grundläggande skydd är avgörande, och vi behöver få hjälp av FN och de nationella lagstiftarna att adressera detta genom lagstiftning och information. På Volvo Cars ser vi fram emot att vara en del av och bidra till detta.

Det moderna trepunktsbältet, som först introducerades av Volvo Cars 1959, är den enskilt viktigaste säkerhetsfunktionen i en bil. Utan trepunktsbältet skulle andra avancerade tekniska säkerhetsfunktioner i stort sett inte ha någon verkan; en autobromsfunktion är till exempel mycket mindre effektiv om de som sitter i bilen inte använder säkerhetsbälte som gör att förare och passagerare skyddas i sina säten. Detsamma gäller barnskydd, som hjälper till att skydda barn i olika storlekar.

Trots detta har endast 105 av världens länder bilbälteslagar som omfattar både fram- och baksätespassagerare, i linje med bästa praxis. Därför uppmanar Volvo Cars FN att i sin tur uppmana lagstiftare världen över att anpassa och genomdriva lagar om användning av säkerhetsbälte som omfattar alla passagerare i alla fordon.

Eftersom cyklister, fotgängare och mc-förare utgör mer än hälften av alla som dör i trafiken, rekommenderar Volvo Cars även FNs medlemsstater att fokusera sina trafiksäkerhetsutgifter på till exempel tydligt avgränsade cykel- och gångbanor med barriärer för att skydda de mest oskyddade trafikanterna.

Genom att främja sådana prisvärda och lätt genomförbara infrastrukturförändringar som skiljer motordrivna fordon från fotgängare och cyklister, tror Volvo Cars att många liv kan räddas.

Sedan 1960- och 1970-talet har data från verkliga haveriutredningar som Volvo Cars har genomfört hjälpt tidigare Vägverket, numera Trafikverket att införa nya säkerhetsdetaljer såsom deformerbara lyktstolpar, uppdaterade skyddsräcken och gångvägar som är separerade från vägarna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT