volvo torslanda

Foto: Volvo Cars.

Apr 20, 2020

Nu startar Volvo Cars upp


På måndagen har fabriken i Torslanda öppnat igen. Produktionsvolymerna anpassas till nuvarande efterfrågan och befintliga orderböcker.

Idag måndag återupptar Volvo Cars produktionen i Torslandafabriken. Fabriken har haft driftstopp under en tid på grund av Coronapandemin. 

Beslutet att öppna har fattats efter fackliga dialoger. Även kontorsanställda som har arbetat hemifrån återvänder till sina arbetsplatser på måndag. Både fabrikerna och kontoren har förberetts för att alla anställda ska återvända på ett hälsosamt och säkert sätt.

En nära dialog med partners och leverantörer syftar till att säkra en kontinuerlig produktion samtidigt som vissa, men minskande, störningar fortfarande påverkar leverantörskedjan. Produktionsvolymerna i Torslanda kommer att justeras för att möta efterfrågan på marknaden såväl som befintliga orderböcker. 

-Vi har ett ansvar gentemot våra anställda och leverantörer att återuppta vår verksamhet nu när situationen tillåter det, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det bästa vi kan göra för att hjälpa samhället är att hitta säkra sätt att starta företaget och därmed skydda människors hälsa och jobb.

De anställdas återgång på måndag har föregåtts av en omfattande städning av lokalerna, samtidigt som renhållnings- och städrutiner intensifierat. Frivillig temperaturmätning och pulsoxiometrar erbjuds vid huvudingångarna. 

De senaste veckorna har varje arbetsplats i Torslandafabriken setts över ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv, och där social distansering inte är möjlig införs andra skyddande åtgärder.

I de svenska kontorsbyggnaderna har mötesrummens layout, arbetsplatser och restauranger justerats där det har bedömts nödvändigt för att tillåta social distansering. Till exempel genom att skrivbord placeras på ett lämpligt sätt, och genom att minska antalet människor som tillåts i mötesrum och restauranger. 

För Volvo Cars övriga tillverkningsanläggningar gäller att även fabriken i Gent, Belgien, kommer att öppna måndagen den 20 april, men med reducerad produktionstakt. Företaget planerar att återuppta produktionen i South Carolina i USA måndagen den 11 maj. 

Motorfabriken i Skövde och karossfabriken i Olofström forsätter att planera sin produktion på veckobasis för att kunna anpassa tillverkningen efter företagets behov. 

Kontorsanställda på andra marknader än Sverige fortsätter att följa lokala riktlinjer, samtidigt som Volvo Cars hoppas att lärdomar från de svenska anläggningarna kan komma att implemeteras i fler länder. 

Volvo Cars fortsätter att nyttja det stödpaket som den svenska regeringen introducerade tidigare i år, vilket innebär en fortsatt reducerad arbetstid för de flesta anställda. Stödet från regeringen tillåter Volvo Cars att skydda sin i grunden sunda och välfungerande verksamhet till dess att marknaderna stabiliseras. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT