Håkan Samuelsson. Foto: Volvo Cars.

Feb 6, 2020

Full rulle för Volvo Cars


Biltillverkaren ökar vinsten och betalar återigen ut bonus till de anställda.

Volvo Cars rapporterar idag att omsättningen för helåret 2019 steg med 8.5 procent till SEK 274.1 miljarder, jämfört med SEK 252.7 miljarder 2018. Rörelseresultatet för helåret 2019 ökade till SEK 14.3 miljarder, upp 0.8 procent jämfört med SEK 14.2 miljarder 2018. Resultatet följer Volvos tidigare tillkännagivande om ett sjätte globalt försäljningsrekord 2019, med över 700 000 sålda bilar för första gången i företagets historia.

Samtidigt skriver Aftonbladet att de drygt 40.000 anställda på Volvo Cars får bonus i år. Förra året uteblev nämligen bonusen, något som inte blev så populärt bland personalen och ledde till en intern debatt.

– Vi nådde den vinstnivån som var uppsatt som kriterie, och då beslutade man sig för att betala ut en bonus, säger Volvo Cars pressansvarig Stefan Elfström till Aftonbladet.

Så lönekuvertet i april blir lite tjockare. De kollektivanställda kan förvänta sig runt 18 000 kronor extra, enligt Aftonbladet. 

– Det är väldigt glädjande för alla Volvo Cars-anställda, säger Stefan Elfström.

Stark volymtillväxt

Både rörelsevinsten och rörelsemarginalen var bättre under den andra halvan av året än samma period 2018. Lönsamheten under perioden drevs av en strak volymtillväxt, särskilt för SUVar, samt av de kostnadseffektiviseringar som initierades tidigt under 2019.

Rörelsemarginalen för helåret 2019 var 5.2 procent, jämfört med 5.6 procent 2018.

-2019 var ännu ett år av tillväxt och med ett robust finansiellt resultat samtidigt som den omvandling företaget befinner sig i fortsatte, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars koncernchef. Det glädjer mig att de kostnadseffektiviseringar som initierades under 2019 har haft effekt, särskilt under andra halvan av året.

Stark prestation i alla regioner

Volvo Cars sjätte årliga försäljningsrekord var ett resultat av en stark prestation i all regioner, liksom flera försäljningsrekord på individuella marknader. Trots en avmattning på den globala bilmarknaden, tog företaget marknadsandelar i såväl Kina som USA och Europa.

I Kina sålde Volvo Cars 154,961 bilar under 2019, en ökning med 18.7 procent jämfört med 2018 och långt högre än tillväxten i den bredare marknaden. Resultatet är ett rekord för Volvo Cars i Kina och den högsta försäljningssiffran företaget någonsin nått på en enskild marknad.

I USA sålde Volvo Cars 108,234 bilar, en ökning med 10.1 procent och över 100,000 bilar för första gången sedan 2007.

I Europa sålde Volvo Cars mer än 50,000 bilar i Tyskland för första gången i företagets historia, medan försäljningen i Storbritannien nådde sin högsta nivå sedan 1990.

Andra marknader som slog försäljningsrekord under året var Australien, Belgien, Brasilien, Korea, Polen, Portugal, Ungern och Tjeckien.

Volvo Cars ambition att bli ett klimatneutralt företag 2040 är ytterligare en höjdpunkt från 2019, liksom introduktionen av företagets först elbil, XC40 Recharge. Recharge kommer även att vara samlingsnamnet för alla laddbara Volvo-bilar med en helt elektrisk eller laddhybrid-drivlina och syftar till att ytterligare öka försäljningen av Volvo Cars elektrifierade bilar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT