Foto: Volvo Cars.

Apr 29, 2020

Volvo Cars drar i handbromsen


Varslar 1300 i Sverige.

Volvo Cars meddelar idag att företaget planerar att påskynda sin transformation för att positionera företaget inför långsiktig tillväxt. Som ett resultat varslar Volvo Cars om en minskning av 1 300 tjänstemän i den svenska verksamheten, plus en fortsatt översyn och reduktion av antalet konsulter.

Enligt SVT rör varslen anläggningarna i Göteborg och Skövde. Även 300 konsulter får lämna.

Exakt vilka jobb som påverkas kommer att bestämmas under de kommande månaderna i förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Renodling och bort med onödig hierarki

Volvo Cars mål är att leda branschens transformation inom områden som onlineaffärer, elektrifiering, autonom körning och nya mobilitetslösningar. Företaget har redan investerat och växt betydligt inom dessa områden, och kommer nu att titta på en reducering inom områden som inte är fokus för att ytterligare stötta den långsiktiga tillväxten. Företaget har också som ambition att genom att reducera onödiga hierarkier bli mer agilt, med snabbare beslutsvägar och agerande.

Även om varslen ligger i linje med företagets verksamhet, långsiktiga mål och behov av strukturella kostnadsbesparingar så har den nuvarande Coronapandemin gjort åtgärderna än mer relevanta.

-Coronapandemin påverkar oss kortsiktigt, men vi förväntar oss att volymer och tillväxt kommer att återvända, säger Hanna Fager, ansvarig för People Experience. Därför måste vi fortsätta att investera i vår pågående transformation och nya affärsområden genom att reducera de strukturella kostnaderna.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT