Anders Birgersson, vd VBG Group. Foto: VBG.

Aug 21, 2018

Vinstlyft för VBG Group


Extra glädjeskutt för Edscha Trailer Systems.

Koncernens omsättning ökade med 19,8 procent till 931,2 MSEK (777,2). Rörelseresultatet ökade till 117,3 MSEK (98,5) med marginalen 12,6 procent (12,7). Koncernens resultat efter skatt blev 77,8 MSEK (70,1).

VBG Groups huvudmarknader är fortsatt starka och vi ser inte några tydliga tecken på avmattning, säger VBG Groups vd och koncernchef Anders Birgersson, som utser Edscha Trailer Systems till koncernens glädjeämne. Vi får gå tillbaka till 2008 – tiden strax före finanskrisen – för att finna lönsamhetsnivåer bättre än detta kvartal. Jag ser det goda resultatet som ett kvitto på att de åtgärder divisionen genomfört för att effektivisera verksamheten varit lyckade och att senare års resultatnedgång var av temporär art. Den nya ledningen har etablerat sig väl och arbetar energiskt vidare med att utveckla affären mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.

Resultatet för VBG Truck Equipments andra kvartal möter förväntningarna. Divisionen uppvisar en god lönsamhet med ett, i absoluta tal, något bättre rörelseresultat jämfört med samma kvartal föregående år.

Mobile Climate Control stod för en stor del av koncernens organiska tillväxt under årets andra kvartal. En stark efterfrågan inom segmenten offroad-fordon och bussar, i kombination med vunna marknadsandelar inom buss-segmentet, driver tillväxten inom divisionen. Ett tilltagande transportbehov i samhället ökar inte bara försäljningen av nya fordon, utan skapar även en högre efterfrågan på reserv- och slitdelar, eftersom den befintliga fordonsflottan används flitigt. Denna trend gynnar också märkbart Mobile Climate Controls eftermarknadsaffär. Allt sammantaget har gjort att Mobile Climate Control redovisar en mycket stark försäljning under både detta kvartal och det första halvåret. Tillväxten har dock också medfört ett hårt tryck på interna processer, framförallt inom ”supply chain”, eftersom divisionens produkter behöver anpassas till nya kunders fordon. Även Mobile Climate Controls leverantörer arbetar för högtryck och har stundtals svårt att leverera i tid, vilket ger upphov till produktionsstörningar. Divisionens lönsamhet når därför inte helt upp till den nivå jag förväntar mig, säger Anders Birgersson.

VBG • May 22, 2019

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  Reportage "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • May 22, 2019

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Reportage Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0
 • May 22, 2019

  Boliden satsar på vindkraft

  Miljö Har tecknat ett långsiktigt elförsörjningsavtal med ett företag inom vindkraftsutveckling, vilket innebär utökad produktion av fossilfri el i både Finland och Sverige.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Bror Tonsjö_Anna Lönnroth Reportage

  Anna mitt i digitaliseringsresan i Kode

  "Jag fick en väldigt bra förman som trodde på mig och jag lovade lära mig och att bli bäst." Nu är hon teamleder på lastbilsnavsgruppen och engagerad i den digitala resan på företaget.
  0
 • Bror Tonsjö_Claes Tengström-1 Reportage

  Smartare produktion hos legotillverkaren i Kode

  Familjeföretaget grundades 1962 och har kunder som Scania, Atlas Copco, Westinghouse och Parker. Nu driver tredje generationen kusiner igenom digitalisering av verksamheten. Läs om deras resa.
  0