Anders Birgersson, vd VBG Group. Foto: VBG.

Aug 21, 2018

Vinstlyft för VBG Group


Extra glädjeskutt för Edscha Trailer Systems.

Koncernens omsättning ökade med 19,8 procent till 931,2 MSEK (777,2). Rörelseresultatet ökade till 117,3 MSEK (98,5) med marginalen 12,6 procent (12,7). Koncernens resultat efter skatt blev 77,8 MSEK (70,1).

VBG Groups huvudmarknader är fortsatt starka och vi ser inte några tydliga tecken på avmattning, säger VBG Groups vd och koncernchef Anders Birgersson, som utser Edscha Trailer Systems till koncernens glädjeämne. Vi får gå tillbaka till 2008 – tiden strax före finanskrisen – för att finna lönsamhetsnivåer bättre än detta kvartal. Jag ser det goda resultatet som ett kvitto på att de åtgärder divisionen genomfört för att effektivisera verksamheten varit lyckade och att senare års resultatnedgång var av temporär art. Den nya ledningen har etablerat sig väl och arbetar energiskt vidare med att utveckla affären mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.

Resultatet för VBG Truck Equipments andra kvartal möter förväntningarna. Divisionen uppvisar en god lönsamhet med ett, i absoluta tal, något bättre rörelseresultat jämfört med samma kvartal föregående år.

Mobile Climate Control stod för en stor del av koncernens organiska tillväxt under årets andra kvartal. En stark efterfrågan inom segmenten offroad-fordon och bussar, i kombination med vunna marknadsandelar inom buss-segmentet, driver tillväxten inom divisionen. Ett tilltagande transportbehov i samhället ökar inte bara försäljningen av nya fordon, utan skapar även en högre efterfrågan på reserv- och slitdelar, eftersom den befintliga fordonsflottan används flitigt. Denna trend gynnar också märkbart Mobile Climate Controls eftermarknadsaffär. Allt sammantaget har gjort att Mobile Climate Control redovisar en mycket stark försäljning under både detta kvartal och det första halvåret. Tillväxten har dock också medfört ett hårt tryck på interna processer, framförallt inom ”supply chain”, eftersom divisionens produkter behöver anpassas till nya kunders fordon. Även Mobile Climate Controls leverantörer arbetar för högtryck och har stundtals svårt att leverera i tid, vilket ger upphov till produktionsstörningar. Divisionens lönsamhet når därför inte helt upp till den nivå jag förväntar mig, säger Anders Birgersson.

VBG • Mar 21, 2019

  Fullt drag i Sandviken

  Branschnytt Över 600 besökare har vallfärdat till Sandvik Coromants Tech Days som nu går in på tredje och sista dagen.
  0
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Låt roboten sköta gradningen

  Gradning är en ständigt återkommande stötesten för alla aktörer i svensk industri. Här finns enorma besparingar att göra, menar Roger Cronholm på Schunk.
  163

SENASTE NYTT