Mikael Staffas. Foto: Boliden.

Mikael Staffas. Foto: Boliden.

Feb 12, 2021

Vinstlyft för Boliden


Föreslår extrautdelning.

Försäljningsintäkterna för det fjärde kvartalet var 16 170 (12 972) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 3 043 (1 721) MSEK. För helåret uppgick försäljningsintäkterna till 56 321 (49 936) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 8 438 (7 035) MSEK.

-Ett mycket bra kvartal. Vid våra gruvor är utvecklingen i Kevitsa särskilt positiv samtidigt som produktionen vid smältverken präglats av hög stabilitet, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Styrelsen i Boliden föreslår en utbetalning till aktieägarna om 14,25 SEK per aktie genom, delsen ordinarie utdelning på 8,25 (7,00) SEK per aktie, dels en extra utbetalning på 6,00 (0,00) SEK per aktie genom automatiskt inlösenförfarande.

Fjärde kvartalet för Boliden Gruvor

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 1 858 (890) MSEK främst beroende på högre halter och överlag bra produktion. Den anrikade volymen i Kevitsa ökade med drygt 30 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019 och i Garpenberg anrikades 3,0 Mton under 2020 vilket är i linje med gällande miljötillstånd. Aitiks anrikade volym var i linje med föregående år men har ännu inte nått upp till ny designkapacitet. Bolidenområdets resultat påverkades positivt av en bra malmmix med hög andel guld medan produktionen i Tara påverkades av underhåll och vissa störningar. Kylylahtigruvan slutbröts under kvartalet och gruvan förbereds nu för efterbehandling och anrikningsverket sätts i malpåse.

Fjärde kvartalet för Boliden Smältverk

Inom Boliden Smältverk ökade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1 109 (759) MSEK till följd av högre volymer. I Rönnskär ökade produktionen av flertalet metaller jämfört med motsvarande period föregående år till följd av god processtabilitet och ny kapacitet. Även i Harjavalta var kopparproduktionen högre jämfört med fjärde kvartalet 2019 efter genomförda investeringar medan produktionen av nickel i skärsten var något lägre. Zinkproduktionen i såväl Kokkola som Odda kännetecknades av hög stabilitet och var högre än föregående år. Produktionen i Bergsöe var lägre än motsvarande period föregående år till följd av sämre tillgång och lägre kvalitet på ingående material.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT