Förbundsordförande Marie Nilsson. Foto: IF Metall.

Nov 1, 2018

Vi måste ta krafttag mot vibrationsskador i industrin


"Det här måste vi komma till rätta med" säger förbundsordförande.

IF Metall välkomnar Arbetsmiljöverkets satsning på att förebygga vibrationsskador. En ny undersökning visar att fyra av tio medlemmar i IF Metall besväras av vibrationer varje vecka – 28 procent varje dag och 11 procent ett par dagar i veckan.

– Det här måste vi komma till rätta med. Det är viktigt att ändra arbetsorganisationen, så att de som arbetar mycket med vibrerande verktyg kan växla mellan arbetsuppgifter. Enligt Arbetsmiljölagen ska starkt styrt och bundet arbete undvikas eller begränsas, säger förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metall medverkar redan i projektet ”Noll vibrationer” som ska få bort vibrationsskador genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner.

Besvären är vibrationsskador är livslånga, med domningar, stickningar och fingertoppar som blir vita och kalla. Känseln och motoriken försämras. Samhällskostnaden uppskattas till sju miljarder kronor varje år.

Arbetsmiljöverket konstaterar att vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner, och att sjukdomen främst drabbar män inom industri- och bygg- och anläggningsverksamhet.

Nu satsar Arbetsmiljöverket på att inspektera handhållna verktyg som vibrerar eller slår kraftigt. 1 000 inspektioner genomförs varje år fram till år 2020.

– Det är ett bra komplement till de fackliga skyddsombudens ständiga arbete för att komma till rätta med vibrationer som arbetsmiljöproblem. Politiken måste ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser, så att de kan hjälpa fler som drabbas, säger Marie Nilsson.

Ofta är det på små och medelstora företag som arbetsmiljöarbetet brister. Därför inleder IF Metall nu en stor informationsinsats. Bland annat skickas informationsmaterial till 10 000 arbetsgivare på små och medelstora företag, med tips på hur de kan samverka med medlemmar och regionala skyddsombud för att förbättra arbetsmiljön.

– Tillsammans kan vi ta krafttag mot vibrationsskadorna, avslutar Marie Nilsson.
 

För mer information, kontakta IF Metalls presstjänst.
Telefon: 08-786 82 44
E-post: pressjour@ifmetall.se 

Fakta

  • Undersökningen bland IF Metalls medlemmar bygger på 3566 webbintervjuer genomförda av Novus.
  • Projektet ”Noll vibrationer” leds av Swerea IVF och stöds ekonomiskt av Vinnova.Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT