Foto: Proton Group.

May 14, 2020

Vi måste rusta för kommande kriser i industrin – redan nu!


Måste få stöd även under återhämtningsfasen menar företagsledarna i Proton Group.

I en debattartikel i NyTeknik skriver Stefan Gustafsson och Stefan Ek företagsledarna i ProtonGroup att små och medelstora industriföretag måste få stöd även under återhämtningsfasen.

Svensk industri är motorn i svensk välfärd. 98 procent av alla företag är små och medelstora och industrin står för cirka 25 procent av Sveriges BNP. Det är nödvändigt att svensk industri, inte bara måste överleva, utan även komma stark ur den pågående krisen.

Men vem ska ta ansvar när en global kris uppstår? Och hur kan vi skydda och förbereda oss? Vårt svar till regeringen heter samverkan, långsiktighet och förberedelser.

Vid skrivande tidpunkt befinner vi oss mitt i kaoset som covid-19 har orsakat. Vår produktion har minskat med 70 procent. Permittering har skett på alla anställda och osäkerheten för framtiden är stor. Mycket tid har lagts på hur man ska tänka i en sådan här situation. Fanns det något som kunde ha gjorts annorlunda?

Det som gör den här krisen mer unik än den ekonomiska krisen 2008 eller it-kraschen 2001 är att den styrts av politiska beslut, även om besluten har varit reaktion på covid-19-pandemin. Besluten har medfört att samhällen stängts ner med konsekvensen att industrins värdekedjor brutits, företag får inte tag i material och komponenter, leveranserna blir lidande och industrin måste stänga ner produktionen.

Vem kunde ana att vi var så sårbara? Därför är det bra att regeringen har tagit sitt ansvar, men det behövs mer. 

Klicka här för att läsa debattartikeln i sin helhet på NyTeknik.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT