Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Jun 2, 2020

"Vi blir alla provanställda på livstid"


Förslagen i Las-utredningen skulle urholka individens anställningsskydd och kraftigt rubba maktbalansen till arbetsgivarnas fördel, menar Sveriges Ingenjörer.

På måndagen överlämnades den utredning om Lagen om Anställningsskydd (LAS) som tillsattes av regeringen och samarbetspartierna inom ramen för Januariavtalet. Utredningens förslag innebär att anställningsskyddet kraftigt urholkas och maktbalansen på svensk arbetsmarknad rubbas. En av de viktigaste pusselbitarna i LAS är skyddet mot godtyckliga uppsägningar. Med utredningens förslag kommer det bli mycket svårt att försvara sig mot en uppsägning som saknar saklig grund.

– I klartext leder det till att vi alla kommer att bli provanställda på livstid om utredningens förslag blir verklighet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Partsmodellen bygger på dialog mellan jämnstarka parter. Att maktbalansen mellan arbetsmarknadens parter skulle upprätthållas var också tydligt skrivet i direktiven till utredningen. Här har utredningen fallerat helt.

– Utredningen har gått långt över gränsen och lever inte upp till direktivet att upprätthålla maktbalansen mellan parterna utan den tippas nu kraftigt till arbetsgivarens fördel. Det hotar hela den svenska modellen, säger Ulrika Lindstrand.

Det som skulle kompensera för att ge arbetsgivarna mer flexibilitet var att de anställda skulle vara att säkra på att få mer kompetensutveckling. Av detta blev det en tummetott.

– Sammantaget leder utredningens förslag till kraftigt försvagat anställningsskydd med en arbetsmarknad som kommer att präglas av tystnadskultur och otrygghet med en höjd konfliktnivå samtidigt som löftet om mer kompetensutveckling inte infrias. Det är inte att modernisera. Det är motsatsen. Nu måste politikerna hålla sitt löfte och låta parterna förhandla och lägga fram sitt förslag den 30 september, avslutar Ulrika Lindstrand.

LASLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT