Foto: KWD Production.

Oct 11, 2017

Verkstadsföretagen fusioneras


Verkstadsföretaget i Nyköping förvärvades 2016 och nu ska bolagen fusioneras och verksamheten flyttas.

TurnMill-gruppen fusionerar bolagen TurnMill AB och KWD Production AB.

TurnMill AB är en industrikoncern inom segmentet skärande bearbetning. KWD Production AB förvärvades under maj 2016 av TurnMill AB. KWD Production AB har idag sitt arbetsställe på Wedholms Industriområde som fram till september 2017 förvaltades av KWD Group genom KWD fastigheter. KWD group har avyttrat bolaget KWD fastigheter till en ny ägare som på sikt avser att exploatera området för bostäder i enlighet med den detaljplan som föreligger hos Nyköpings kommun.

Detta innebär att TurnMill tidigarelägger en på sikt planerad fusion av bolagen TurnMill AB samt KWD Production AB i syfte att förbättra företagets organisation samt förbereda för en kommande fysisk flytt av KWD Production AB. Fram tills att ett beslut är fattat vart de båda arbetsställen skall samlokaliseras kommer den nya organisationen att arbeta med att utarbeta förbättrade rutiner och processer för ett bättre samordnat resursnyttjande och flexibilitet för våra kunder.

Tidplanen för fusionen är att senast innan verksamhetsårets slut, 2018-04-30, skall bolagen vara helt fusionerade. I samband med fusionen så upphör KWD Production AB och bolaget kommer att fortsätta som TurnMill AB.

Processen är initierad hos bolagsverket och efter genomförda fackliga förhandlingar är samtliga berörda anställda är informerade. Bolagen kommer under denna fas fortlöpande informera anställda, kunder och leverantörer.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT