Foto: Ferex.

Jan 26, 2017

Verkstadsföretag i rekonstruktion


På tisdagen lämnade bolagets vd och ägare Hans Sundqvist in en ansökan om företagsrekonstruktion vid Skellefteå tingsrätt.

Det skriver tidningen Norran.

Tingsrätten skriver i sitt beslut:

”Det kan antas att Ferex AB inte kan betala sina förfallna skulder. Det finns skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.”

Tingsrätten utsåg jur kand Anders Bergman, Umeå, till rekonstruktör.

Anders Bergman kommer tillsammans med företagsledningen att analysera situationen, men han uppger till Norran att FeRex i Byske påverkats av prisökningar på råmaterial, främst de ökade stålpriserna, vilka man inte kunnat kompensera för fullt ut i prissättningen.

Dock säger Anders Bergman:

– Bolaget har ett gott orderläge som möjliggör att verksamheten kan fortsätta under rekonstruktionen.

Norran berättade i höstas att Ferex med cirka 65 anställda, skulle renodla verksamheten. Företaget skulle fokusera på sina kärnområden svetsning, både manuell och med robotar, maskinbearbetning och montering.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT