Niklas Lindwall, vd EDRMedeso. Foto: EDRMedeso.

Jun 11, 2018

Vd-intervjun: "Stjärnorna står rätt för oss i den digitala utvecklingen"


Om en skeppsingenjör som hela sitt yrkesliv arbetat med ingenjörsmjukvara.Är man uppvuxen i Lysekil kan det te sig naturligt att studera till skeppsingenjör.
– Men det området hade ingen större framtid när jag skulle vara klar med studierna på Chalmers så jag styrde in mot fordonsindustrin istället, säger Niklas Lindwall som efter en förkovrande resa mellan olika företag landat som vd för EDRMedeso.

Sedan 20 år är han bosatt i Norge.

Efter studierna tillbringade Niklas närmare ett år i Nya Zeeland innan han fick jobb som supportingenjör på det som på den tiden var EDR i Norge.
Efter en tid på företaget jobbade han sedan en period i Det Norske Veritas och fick alltså nytta av de kunskaper inom skepps han tillgodogjort sig innan han satsade på studier på fordonssidan.

– Ändå var det arbetet ganska lika det jag jobbar med nu, säger Niklas Lindwall. Vi samarbetade med Intergraph, nu uppköpt av Hexagon, och jag jobbade med att ta fram en skepps-CAD-lösning.

Det säljarjobbet tog Niklas utanför Norden och han jobbade i bland annat Kina, Korea och Brasilien.

– Jag återvände sedan till EDR och där har jag varit i tio år nu, säger han och ger intryck av att ha hittat sin plats i tillvaron.
Inledningsvis var Niklas Lindwall säljchef på EDRMedeso och verkade som sådan tills han tog över som vd för snart två år sedan, i april 2016.

I Norge hittar vi EDRMedeso i Sandvika, strax utanför Oslo. Där ligger kontorsbygganden som anpassats till Sandvikselva som gör en mjuk böj runt den här delen av stan. I området ligger många ingenjörföretag och Sandvika är en populär boplats nära huvudstaden.

Etablerat i uk
EDRMedeso har slagit ner sina pålar på flera platser i flera länder. I Norge finns man bara i Sandvika, men i Sverige sitter EDR-folk i både Västerås, Göteborg och Växjö. i Finland finns företaget i Tempere, Kuopio och Jyväskylä och i Danmark håller man till i Köpenhamn.

Västerås, Göteborg, Tammerfors, Köpenhamn och Sandvika är huvudorter.

– Dessutom finns vi numera även i Sheffield, Storbritannien, konstaterar Niklas. Vi fick firman registrerad där 28 december och vår första anställda började 2 januari, så UK är alltså helt nytt.

– Vi tror det blir en spännande resa på den engelska marknaden. Vi har haft tur att få med oss två erfarna personer som jobbat i chefspositioner hos vår leverantör Ansys i UK. De känner naturligtvis både produkterna och marknaden väldigt väl så vi har ett gott utgångsläge.

Med en livsfilolosofi om att all ändring är positiv, känner Niklas Lindwall ingen större oro för hur situationen för företaget kommer att se ut när Storbritannien lämnar EU.

– Klarar vi bara att positionera oss på ett bra sätt, bör vi ha stora möjligheter. Vi är fortfarande relativt små och kan vara ganska agila när det gäller förändringar.

– England är lite speciellt med många små, ingenjörsdrivna företag och min erfarenhet av ingenjörer är att de sällan utnyttjar försäkringskassan utan blir de av med jobbet hittar de alltid nåt nytt ställe. Ingenjörer är ganska snabba på att anpassa sig och nya möjligheter öppnar sig.

Många strängar på lyran
Niklas Lindwall har under hela sitt yrkesliv på olika sätt arbetat med ingenjörsmjukvara och karriären har beskrivit en jämnt uppåtgående kurva ifråga om ansvar. Idag ansvarar han alltså för en växande verksamhet som för närvarande samlar 88 personer. Går det väl på den engelska marknaden är det förmodligen en siffra som snart kommer att förändras.

– Förra året växte vi med 16 personer och vår målsättning är att dubbla omsättningen och antalet anställda till 2022.
Alla dessa människor jobbar med en bred palett applikationer inom många områden.

– Vi baserar oss mycket på Ansys programvaror, och är deras näst största partner i Europa. Men vi har även andra leverantörer.
– Vi jobbar med att byta ut labbtest mot datorbaserade tester. Vi gör verifikationer och tidiga studier i datorer. Simuleringar är en stor del av vår verksamhet. Vi lägger vår slav på toppen, som är mer lokal och mer industrispecifik för de industrier som är starka i Norden.

Det kan handla om mjukvara för svets i svensk tung industri och appar för olja-gas till exempel.
– Vi har gjort en hel del mot vindenergi-sidan, där vi är väldigt starka idag. I Norge jobbar vi exempelvis mycket in emot byggindustri och infrastruktur. För den svenska marknaden kan vi nämna en del fina lösningar på rörsidan, rörspänningsberäkningar och så vidare. En typisk applikation är läggning av rör till fjärrvärme.

– Det handlar alltså om att ta generella system och göra dem mer specifika och anpassade.
– Det vi är duktiga på är ingenjörspplikationer generellt och väldigt mycket fysikbaserat.
– Vi är starka på bygg, olja-gas, typisk svensk industri, vindenergi och över huvud taget förnybar energi generellt. Dessutom jobbar vi mycket mot universiteten.

Rakt in i en digital framtid
Niklas Lindwall har varit i den här branschen i 20 år vid det här laget och han känner förändringarna mot den digitala omställningen som blir alltmer påtaglig inom alla områden.

– Tidigare har vi haft svårt att egentligen koppla oss till de stora, globala trenderna. Vi har varit i vår ända av flödet. Men nu ser jag att det som sker runt omkring oss med digitalisering, cloud, Internet of things, additiv manufacuring – väldigt mycket av det passar extremt gott in i en simuleringsvärld.
– Alla stjärnorna står i rad nu så vi är verkligen i en hot spot. Det är extremt spännande.

I och med detta investerar EDRMedeso mycket mot IoT och framför allt mot Predictive Maintenance.
I allt det nya med uppkopplade produkter och digitaliserade produktionsmodeller har företaget ett annorlunda sätt att angripa det här med underhåll i en digitaliserad värld.

– Vi väljer en annan väg för underhåll än att samla in och analysera data från produkters sensorer under femårscykler.
– Det vi ser med simulering är att vi bara behöver en mätpunkt och utifrån den gör fysiksimuleringar. Då kan vi faktiskt prediktera vad som ska hända med en produkt utan att först behöva samla in mängder med data. Väldigt många har tänt till på det här.

Teamet är viktigt
Niklas Lindwall är en modern ledare och tillhör inte de som pekar med hela handen utan värdesätter samarbete.

– För mig är teamet viktigt och att alla i ledningsruppen med landschefer, säljchef, marknadschef och teknisk chef, har samma bild av verksamheten och drar åt samma håll. I den gruppen försöker jag få alla att gå i samma takt, samtidigt som det är viktigt att få input från alla.
Ledningsgruppen ska enligt planen träffas en gång varannan månad, men i praktiken blir det oftare.

– Jag försöker också vara ute i organisationen så mycket jag kan och har sommålsättning att varje åt träffa samtliga anställda under en halvtimme. Det handlar inte om utvecklingssamtal utan snarare att få input från alla om vad de tycker vi kan göra bättre som organisation och var de själva vill befinna sig om ett par år.

– Utifrån det försöker jag sedan styra organisationen. De anställda är vår största tillgång och omkring 85 procent har en master eller en doktorsexamen.
– Det innebär också att det är en enkel organisation att styra. Det handlar bara om att ge alla utrymme att blomstra.

Nu är Niklas Lindwall vd för ett växande företag. Är det bästa jobbet hittills?
– Jag har alltid gillat mina jobb, men visst är det här jobbet spännande, inte minst med alla möjligheter som öppnar sig i den tid vi lever.

Både Niklas Lindwall och EDRMedeso går alltså en spännande framtid och utveckling till mötes. Niklas gör det med mycket Sverige i hjärtat men från en norsk horisont, där han sitter i huset som följer Sandvikselvas mjuka krök mitt i Sandvika utanför Oslo.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT