Heikki Takanen

Heikki Takanen, vd för Ekets X Uppåkra i Skillingaryd. Foto: Ekets X Uppåkra.

Jan 4, 2017

Vd-intervjun: Heikki Takanen på Uppåkra Mekaniska


"Man ska vara tydlig med målsättningar, men man måste skapa förutsättningar för att kunna leverera på de målsättningarna. För att förstå vad som krävs måste man vara detaljinsatt"


– Vi har flyttat fram positionerna, skapat gemensamma funktioner och har en ambition att företagen ska utgöra en enhet mot kunden.

Heikki Takanen är vd för Uppåkra Mekaniska som sedan årsskiftet 2015/2016 gemensamt ägs av Ekets Mekaniska AB:s ägartrio – varav han själv är en.

– Det är en spännande tid för båda företagen, säger han. Tillsammans utgör vi en mycket stark spelare inom skärande bearbetning.

Redan innan de båda företagen blev systrar i början av januari i år, var de var och en för sig starka spelare på den skärande marknaden, vart och ett nischade inom sina speciella områden. Nu är de dubbelt starka tillsammans.

Heikki Takanen kom in som delägare i början av året och landade på vd-stolen för Uppåkra. Han är dessutom bolagets styrelseordförande.

Det innebar en omställning både för honom själv och för Uppåkra Mekaniska, som inledde en ny era sida vid sida med Ekets.

– Jag kom in i bilden när ägarna till Ekets gjorde en utvärdering av Uppåkra i samband med förvärvet.

– Jag kände att det var väldigt intressant, dels för att Uppåkra är ett så fint företag i sig, dels för de stora möjligheter jag såg tillsammans med Ekets.

Således kom Heikki Takanen in som delägare i de båda företagen.

– Med den bakgrund jag har finns det både möjlighet och intresse för mig att vara väldigt handgriplig med att utveckla det här vidare.

Det förändrings- och utvecklingsarbetet har nu börjat och pågått några månader vi det här laget, men tillsammans har de båda företagen stora planer för framtiden.

Dubbel bredd och styrka
– Först och främst består förändringen i det vi med omedelbar verkan kan erbjuda kunden. Vi har två väldigt starka kundgrupper i Uppåkra respektive Ekets. Båda har stora, internationella och mycket intressanta kunder. Överlappet mellan de båda är väldigt litet, så de är unika jämfört med varandra.

– Däremot har vi resurser på Uppåkra att erbjuda Ekets kunder och vice versa. Det gör att alla kunder får ett betydligt bredare erbjudande från oss när det gäller skärande bearbetning.

– Det visar sig omedelbart att det finns stort intresse för det.

Kompletterar varandra
De båda företagen kompletterar varandra på flera sätt vilket gör att det kunden inte kan få hos Uppåkra förmodligen finns hos Ekets och tvärtom.

– På Ekets bearbetar vi ett stort antal specialmaterial. Där kan vi erbjuda finmekanik och bearbetning i mindre dimensioner. Sweet spot är material mellan 2 och 60 mm. På Uppåkra är det 30 till 450 mm.

– Och det visar sig att många av de kunder vi har i båda bolagen är intresserade av hela den här bredden. Det innebär att den här nya konstellationen är till fördel för både Uppåkra och Ekets, men inte minst för kunderna.

– Det finns ju också en inbyggd smidighet i kundhanteringen. Det kunnande vi har om kunden för vi över på ett smidigt och snabbt sätt mellan företagen.

Redan nu har man skapat gemensamma funktioner mellan företagen, för att samköra flera processer och skapa smidighet även i den interna kommunikationen.

– Vi har gemensam ekonomiansvarig, vi har gemensam personalansvarig, gemensam IT- och processansvarig och övergripande och gemensam produktionsansvarig. Man ska inte förvillas av att det är två juridiska enheter. Det behöver inte förhindra att göra det enkelt och effektivt för kunden.

– Vi har inte vilat på våra lagrar. Vi har marscherat fram ganska snabbt när det gäller de här bitarna.

– Och det är inte så svårt när man har med professionella kunder att göra, som förstår och vill ha effektiva lösningar.

Stor spelare i norden
Uppåkra har alltid präglats av investeringsvilja och målsättning att ligga i teknisk framkant, varför maskinparken verkligen är up to date.

– Vi är väldigt välinvesterade och har en mycket stark och modern maskinpark på Uppåkra. Och vi har tillgänglig kapacitet.

– Detsamma gäller Ekets och tillsammans har företagen resurser som kan samutnyttjas när det krävs och med ett visst överlapp i kompetens och kapacitet har vi ökade möjligheter att snabbt och flexibelt tillgodose kundernas önskemål.

– Över tid växlar beläggningen och det gör att vi har större utrymme att ta emot variationer.

De båda företagen utgör med sina gemensamma resurser en kraftfull spelare inom skärande bearbetning.

– Tillsammans är det definitivt en av Nordens största för skärande bearbetning.

Maskinparken är imponerande med sina plus 160 cnc-maskiner över en produktionsyta på 27 000 kvadratmeter och över 300 anställda. Omsättningen ligger idag på runt 500 MKR.

Heikki och ledarrollen
Det är alltså spännande saker som händer runt Heikki Takanen just nu. Som vd för Uppåkra Mekaniska har han en stor organisation att leda och under förändringstider ställs naturligtvis särskilt stora krav på en bra kommunikation genom organisationen.

Det finns ledare som har behov av att ha full kontroll på verksamheten och pekar med hela handen och det finns ledare som utnyttjar personalresurserna och delegerar ansvar i större utsträckning. Vilken typ av ledare är Heikki Takanen?

– Jag tror det är viktigt, i synnerhet i den här typen av företag, att kunna röra sig på alla nivåer, säger han.

– Jag kan inte påstå att jag sitter på mitt rum och pekar med hela handen. Man måste vara detaljkunnig och detaljintresserad, samtidigt som man förstår hur man ska skapa utrymme för organisationen omkring sig att växa.

– Man ska vara tydlig med målsättningar men man måste skapa förutsättningar för att kunna leverera på de målsättningarna. För att förstå vad som krävs måste man vara detaljinsatt och borra sig ner.

– Jag tror jag är en ledare som uppfattas som tydlig.

– Det är klart att man måste ha med sig teamet – och det gäller hela vägen, ut i verksta´n till varje enskild. Jag försöker vara en synlig ledare.

Från Finland till Småland
Heikki Takanen föddes i Finland, men kom till Sverige redan som åttaåring. Där har han sedan dess haft sin fasta punkt även om han varit rörlig över världen i sitt arbete under många år.

– Jag är civilingenjör i botten och har drygt 20 år i Electrolux, berättar Heikki.

Där var han bland annat affärsområdesansvarig för både konsumentprodukter – hushållskylskåp – och kommersiell kyla buisness-to-business. Han var inblandad i några av Electrolux stora förvärv, bland annat AEG och under en period var han dessutom global inköpschef.

– Under två år var jag också involverad i ett strategiskt omställningsprogram i Nordamerika.

Han lämnade så småningom Electrolux för att bli koncernchef för finska Huhtamaki Packaging, ett stort företag med en omsättning på 23 miljarder SEK.

– Från 2007 har jag varit styrelseproffs – en benämning som jag för övrigt ogillar. Som sådan har jag jobbat i bolag som krävt ett större engagemang än som normalt behövs av en styrelseordförande.

Han har jobbat med flera bolag, bland annat som styrelseordförande för Brio, en post han fortfarande innehar.

Trots att Heikki Takanen nu leder ett företag långt nere i Småland, blir han Stockholm trogen.

– Jag har alltid rest i mitt yrkesliv, både inom och långt utom landet, utan att flytta på mig. Jag veckopendlar och det fungerar bra.

Läs mer i Svensk Verkstad nummer 5

vd
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • dmgmori Reportage

    Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

    Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
    230