Anders Birgersson. Foto: VBG.

Oct 22, 2019

Stabil utveckling för VBG Group


Fortsatt tillväxt för leveranser till kommersiella fordon under kvartalet.

VBG Group ökade omsättningen för tredje kvartalet med 3,9 procent till 909,1 MSEK (874,8). Rörelseresultatet ökade till 109,4 MSEK (107,3) med marginalen 12,0 procent (12,3). Koncernens resultat efter skatt blev 73,7 MSEK (71,2).

För årets första nio månader ökade omsättningen med 9,7 procent till 2 878,1 MSEK (2 623,7). Rörelseresultatet ökade till 368,2 MSEK (329,7) med marginalen 12,8 procent (12,6) och koncernens vinst efter skatt blev 245,9 MSEK (212,5).

VBG Groups huvudmarknader var fortsatt starka under det tredje kvartalet och redovisade samtidigt en fortsatt stabil rörelsemarginal för kvartalet på tolv procent.

Vd och koncernchef Anders Birgersson kommenterar:

"VBG Groups styrka är koncernens portföljstrategi och den diversifierade affärsstrukturen, där vi verkar inom väl utvalda nischer, vilket skapar en utjämnande och dämpande effekt mot konjunkturella svängningar i marknaderna. Detta gör att vi kan leverera på stabila och bra nivåer över tid, både avseende omsättning och resultat."

"Försäljningen till marknaden för kommersiella fordon – vilket omfattar VBG Truck Equipment, Mobile Climate Control och Edscha Trailer Systems – uppgick under det tredje kvartalet till strax under åttahundra miljoner kronor, vilket motsvarade åttiosex procent av koncernens totala omsättning. Jämfört med föregående år ökade omsättningen för kommersiella fordon i kvartalet med drygt fem procent, där vi kunde notera en nedgång i Europa som dock kompenserades med uppgångar på den nordamerikanska marknaden och i övriga världen. Ser vi till marknaden för klimatsystem så redovisade Mobile Climate Control bra försäljningsnivåer och stabil lönsamhet under kvartalet och visar även på fortsatt tillväxt, om än inte lika kraftig som vi sett tidigare. Den viktiga USA-marknaden är fortsatt stark och det syns inga tydliga tecken på någon större förändring av konjunkturen."

"Det handelskrig som idag pågår mellan USA och Kina påverkar till viss del Mobile Climate Controls verksamhet, då vissa produkter tillverkas i Kina och sedan säljs i USA. Mobile Climate Control har bra möjligheter att hantera detta, vilket innebär att det inte utgör något större problem för divisionen eller leder till några avgörande förändringar för VBG Group."

"Under tredje kvartalet visade VBG Truck Equipment återigen prov på styrkan i sin verksamhet och affärsmodell. Divisionen uppnådde tillväxt samt riktigt bra lönsamhet i kvartalet. På den europeiska marknaden – där VBG Truck Equipment har sin huvudmarknad – ser vi att tillväxttakten avtar, men situationen är fortsatt stabil med bra orderböcker fram till årets slut."

"Den volatilitet och avmattning som vi såg inom trailerindustrin under andra kvartalet fortsatte även under det tredje kvartalet. Det påverkade vår minsta division, Edscha Trailer Systems påtagligt, men hade en liten påverkan på koncernen som helhet – då divisionens försäljning utgör mindre än fem procent av koncernens totala omsättning." 

"I takt med en osäkrare konjunktur känns det tryggt att vi idag har en lägre affärs- och marknadsrisk i koncernen, i och med den struktur och bredd som vi har både vad gäller marknad, produkt och kund. Med vårt förnyade bankavtal har vi även en flexibilitet i att kunna hantera både vår kapitalstruktur och finansiella risk, samtidigt som vi är beredda att göra förvärv när rätt läge och tidpunkt uppstår."
  • Mar 4, 2021

    SKF investerar 400 miljoner

    Nyheter Helautomatiska tillverkningskanaler för produktion av superprecisionslager ska installeras.
    92
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT