Anders Birgersson. Foto: VBG.

Mar 15, 2019

VBG Group förvärvar verksamhet för dragstänger


Ger tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produktsortimentet.

VBG Truck Equipment har tecknat avtal med BPW-Hungária Kft., en tillverkare av kompletta axlar och chassikomponenter för släp, trailers och jordbruksvagnar. Förvärvet avser BPW:s verksamhet för dragstänger för kommersiella fordon. Genom förvärvet får divisionen tillgång till produkter som kompletterar det nuvarande produkterbjudandet och stärker därmed sitt erbjudande till kunder i Europa.

– Under 2015 justerade vi vår affärsmodell för de central- och västeuropeiska marknaderna till att likna den som vi med stor framgång redan använder i Norden. Affärsmodellen bygger på att vi erbjuder kompletta kopplingssystem snarare än enskilda produkter, vilket förenklar mycket för våra kunder. Vi har saknat denna typ av dragstänger i vårt erbjudande till Central- och Västeuropa, men nu har vi fått den sista viktiga pusselbiten för att vårt systemerbjudande ska bli helt komplett, säger Anders Erkén, divisionschef på VBG Truck Equipment.

Köpeavtalet undertecknades i dag, den 15 mars 2019. Förvärvet avser BPW:s dragstångsverksamhet och omfattar produkträttigheter samt både materiella och immateriella tillgångar som används i verksamheten, såsom patent och ECE-godkännanden. Transaktionen kommer att vara helt slutförd först om cirka nio månader, den 31 december 2019. Köpeskillingen uppgår till 2,4 miljoner EUR.

– BPW Group är redan i dagsläget vår distributör av släpvagnskopplingar i ett antal länder och vi har en lång och god affärsrelation som vi ska ta med oss även framöver. Vi har därför haft en dialog under en period och diskuterat oss fram till en lösning som gynnar båda parter, säger Anders Erkén.

Michael Pfeiffer, komplementär i BPW tillägger: 

– BPW Group utvecklar och tillverkar allt som krävs för att ett släp ska rulla och vara säkert, väl belyst, intelligent och digitalt uppkopplat. För att strama upp vår framtida produktportfölj har vi bestämt oss för att avyttra produktdivisionen för dragstänger. 

VBG Truck Equipment är VBG Groups omsättningsmässigt näst största division och en världsledande leverantör av kopplingsutrustning till lastbilar. Divisionens västeuropeiska marknad utgör cirka 40 procent av divisionens totala omsättning.

– För VBG Group är detta ett litet förvärv finansiellt sett, men ur ett strategiskt perspektiv viktigt, då det ligger helt i linje med vår ambition att skapa högt kundvärde i produkterna, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef på VBG Group AB.

BPWLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT