Zander Ingeström panna Kina

Två stycken 50 MW elpannor installerade i kinesiska Harbin. Foto: Zander & Ingeström.

May 28, 2019

Världens största elpanna på plats i Harbin i Kina


Kina utgör 90 procent av världsmarknaden för elpannor och det är anrika svenska Zander & Ingeström som nu har designat, tillverkat och installerat världens största.

 

Zander & Ingeström nyligen designat, tillverkat och installerat världens största elpanna på ett av kraftverken i staden Harbin som ligger i Manchuriet (nordöstra Kina) där somrarna är varma men vintrarna isande kalla.

Uppdraget omfattade två stycken 50 MW-pannor som nu producerar varmvatten av vindkraftsel och öveskottesel.

Kina är världens största marknad för elpannor i dag och utgör hela 90 procent av den samlade världsmarknaden och Zander & Ingeström är ledande leverantör av elektriska pannor i Kina. 

Historik Zander & Ingeström

Bengt Ingeström och Oscar Zander tog efter avslutad högskoleutbildning, liksom Gustaf Dahlén (AGAs grundare) och många andra unga civilingenjörer anställning hos AB de Lavals Ångturbin i Saltsjö Järla.

Slutet av 1800-talet i Sverige var präglat av en kraftig industriell expansion med en livlig teknisk utveckling, där bland annat energifrågor ägnades stort intresse. Till de viktiga nyheterna från den tiden räknas bland annat Gustav de Lavals ångturbiner och Jonas Wenströms elektiska trefassystem.

1898 tog Oscar Zander och Bengt Ingeström steget och bildade en ingensjörsfirma och skulle bli huvudagenter att marknadsföra Ångturbinföretagets produkter, som ångturbiner och centrifugalpumpar.

På den tiden var det ovanligt att ett ingenjörsföretag ägnade sig åt försäljning men idén visade sig vara framgångsrik. Man bedrev även aktiv produktutveckling. Efter några år lämnade Zander förtaget och Bengt kom som ensam ägare att leda företaget framåt nästan ända till sin bortgång 1953, vid 80 års ålder.

(Källa: Zander & Ingeström)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT