Foto: IUC Z-Group.

Aug 29, 2017

Validera kunskap och erbjud kortare påbyggnadsutbildning


Det diskuteras om att bristen på arbetskraft hotar tillväxten. IUC Z-Group menar att det finns många med god teknisk grundutbildning som med en kort påbyggnad skulle kunna gå till arbete inom industrin.

Rekordmånga svenska underleverantörer vill nyanställa. Det finns emellertid ett problem; det saknas arbetskraft. Det visar Underleverantörsbarometern som presenteras av Svensk Industriförening Sinf. 

Det utbildningssystemet inte klarat av att leverera på många år får nu många företag, inte minst i industrin, lida av när bristen på kompetent arbetskraft är uppenbar.

Vad kan då göras för att Sverige inte ska gå miste om framtida intäkter på grund av personalbrist?

Det finns många personer som är utan arbete, men också personer som har en bra grundutbildning inom Teknik men som arbetar med helt andra arbetsuppgifter än de har utbildning för. Förmodligen skulle en del av dem kunna ta en anställning i industrin med en kortare påbyggnadsutbildning. Det menar IUC Z-Group (Jämtland-Härjedalen).

För att sikta rätt med utbildningen skulle man lätt kunna validera den kunskap som personerna besitter via branschens framtagna test inom 10 kunskapsområden som utgör en bra grund för arbete inom industrin. Klarar man testerna så erhåller man ett certifikat – Industriteknik BAS.

Klarar man det inte så får man en kortare påbyggnadsutbildning som ska täppa igen de kunskapsluckor som finns. Testcenters finns i hela landet och det går fort att genomföra dessa tester, ca 4 timmar. Företagen kan sedan anställa personerna som klarat testerna och vidareutbilda dem internt i sina företag.

Parallellt med den akuta och relativt enkla åtgärden som beskrivits ovan så måste arbetet med förbättrat utbildningssystem fortsätta. Förutom elever som går industritekniska programmet så utgör elever på Teknikprogrammet en för industrin intressant målgrupp. Vi vet att många av dessa elever vill arbeta direkt efter studierna och då är industrin ett utmärkt val med sin teknikintensiva produktion, säger IUC Z-Group.

IUC Z-Group genomför även Industrinatten den 22 november, ett bra tillfälle för den som vill bekanta sig med jämtländsk industri genom att besöka två företag under en eftermiddag/kväll.
Läs mer om det på www.industrinatten.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT