Foto: VA Automotive.

May 3, 2018

VA Automotive upprättar kontrollbalansräkning


Beslutet har fattats som en del av den rekonstruktion som bolaget ansökt om.


Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Moderbolaget och samtliga dotterbolag i koncernen att granskas av bolagets revisor.

Omedelbart efter att en kontrollbalansräkning är upprättad och granskad kommer styrelsen meddela utfallet samt, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT