Foto: Universal Robots.

Mar 16, 2018

Det bubblar på robotmarknaden


Allt fler förstår behovet av automation och när Edströms och Universal Robots presenterade marknadsplatsen UR+ för robotintresserade företag bubblade kreativiteten hos alla.

 

I samarbete med Edströms hade Universal Robots i veckan ett event som handlade om Universal Robots marknadsplats UR+. Dagen gick ut på att förmedla de fördelarna som UR+ ger till slutanvändaren. Edströms Maskin AB hade bjudit in olika leverantörer som finns på UR+ för kunna erbjuda både befintliga och blivande kunder att klämma och känna.

-Det kändes som vi skapade en sann UR-anda och alla var kreativa och ville verkligen komma vidare i sina automationstankar, säger en mycket nöjd Thomas Hvarvenius,
Sales Development Manager på Universal Robots.

Vad är då UR +?

UR+ är en marknadsplats som Universal Robots hanterar på sin hemsida. Liksom Apple och Google har sina appar så har Universal Robots sin UR+. Här samlas produkter som är skräddarsydda för företagets robotar. Det skapar ett ekosystem mellan kunder-utvecklare-distribution. När produkten finns på UR+ så är den certifierad av Universal Robots och kunder kan känna trygghet i att köpa den där. Då vet man att det fungerar och att det är enkelt att använda den.

-Eventet genomsyrades av ett engagemang och ett intresse från besökarna som vi sällan upplevt. Varje UR+partner hade små presentationer om sina produkter och sedan var det hands-on på eftermiddagen. Besökarna diskuterade konkreta behov och de var aktiva i att lyssna in möjligheterna, berättar Thomas Hvarvenius för Svensk Verkstad.

-Jag blev både glad och imponerad av hur öppna företagarna var med att prata med varandra om vad de hade gjort och lyssnade på vad andra hade gjort med våra robotar. Det var en stark känsla av att företag i Sverige börjar förstå vad en robot från Universal Robots skapar för värde i produktionen.

-Det händer väldigt mycket kring Universal Robots idag. Vi har jobbat hårt med att försöka göra företag uppmärksamma och medvetna om vilka nya möjligheter de får med UR-robotar. Det börjar ge frukt nu, vilket är superroligt. Det känns som det bubblar i marknaden för våra robotar, säger Thomas Hvarvenius avslutningsvis.

Titta in på UR+ du med: https://www.universal-robots.com/plus/

Kontakta Thomas Hvarvenius: thv@universal-robots.com, Mobil: +46 766 106040

UR+Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT