Fredrik Bruhn, vd Unibap.

Fredrik Bruhn, vd Unibap. Foto: Unibap.

Jul 11, 2019

Unibap certifierat enligt ISO 9001:2015


Unibap är nu godkänt enligt ISO-standarden 9001:2015 sedan RISE genomfört en revision av företagets ledningssystem.

Unibap har blivit certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015, vilken är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag. Kvalitetscertifieringen intygar att ledningssystemet för Unibap lever upp till internationell standard och främjar ett kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget.
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur vi bemöter och dokumenterar kundrelationer till hur vi systematiskt arbetar med att ta till vara på våra talanger och deras kunskap. Ett ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

- Målet med vårt interna kvalitetsarbete är att tillgodose och försöka överträffa våra kunders förväntningar och behov genom att ständigt utveckla och leverera de bästa produkterna och tjänsterna på det mest resurseffektiva sättet. Denna certifiering är ett intyg på att vi har bra processer på plats för att lyckas med det, säger Fredrik Bruhn,vd.

ISO SE-EN 9001:2015-certifieringen är utfärdat av RISE som genomfört en oberoende tredjepartsrevision av Unibaps ledningssystem.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT