Sep 4, 2020

Tydlig återhämtning för verkstadskoncernen Bufab.


För första gången sedan coronakrisen tillbaka på fjolårets nivå.

Bufab meddelar idag i ett pressmeddelande att de ser en återhämting för peridoen jul-aug. 

Återhämtningen av efterfrågan som syntes i slutet av våren har tilltagit under början av det tredje kvartalet. Bufabs organiska tillväxt under juli-augusti var omkring -5%, vilket är väsentligt bättre än i juni (-15%). I augusti var omsättningen för första gången sedan början av coronakrisen tillbaka på fjolårets nivå.

Inklusive förvärv och valutaeffekter var tillväxten under juli-augusti omkring +10% jämfört med 0% i juni.

De olika besparingsåtgärder som infördes under andra kvartalet fortsätter att ge goda resultat. De ingår i ett besparingsprogram på 100 MSEK som presenterades i juli 2020. Det fortskrider enligt plan och bedöms få full effekt från och med januari 2021.

Efterfrågan på längre sikt förblir osäker. Men tack vare de åtgärder vi har vidtagit sedan i mars är koncernen väl rustad för att möta olika marknadsscenarier. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och anpassar åtgärderna efter ändrade omständigheter. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT