Andreas Bengtsson och Mattias Jerkvall. Foto: Manovi.

Jun 29, 2018

Familjen Bengtssons verkstadsgrupp växer


Tidigare i år meddelade Tilcon AB och Manovi Varberg AB om ett samgående. Nu pågår flytten för fullt och förberedelserna för bygget av en helt ny verkstadslokal.

Anrika Manovis historia går tillbaka ända till år 1892 och Tilcon grundades nästan 100 år senare, 1986, med sin verksamhet centralt i Varberg. Under våren har företagen alltså slagit sina påsar ihop, vilket rent konkret innebär att Tilcon flyttar till Torpa och de verkstadslokaler som Tilcon brukat på Industrivägen i Varberg hyrs ut.

-Vi har nu ett gemensamt bolag, Manovi Varberg AB, där Tilcon är en bifirma. Flytten pågår till Torpa och vi räknar med att alla maskiner och all personal är på samma plats i slutet av augusti, berättar Andreas Bengtsson, som är del i Manovis ägarfamilj, för Svensk Verkstad.

-Vi har ingen brådska utan flyttar i lugn takt för att inte störa produktion samt det viktigaste, att vi håller vår höga och jämna kvalité både vad gäller produkterna och leveranserna.

-En större hall har renoverats så all utrustning får plats i denna hall samt den verkstad som byggdes 2011. Vi river nu de byggnader som skall ge plats för en ytterligare verkstad på drygt 1100 kvm. Med nybygget som sammanlänkas befintliga byggnader så kontor och verkstad blir en enhet. Bygget beräknas vara färdigt under våren 2019 säger Andreas Bengtsson.

-Vi har mycket god beläggning och ser mycket positivt på framtiden. Vad vi fyller denna del är inte bestämt men vi är öppna för kompletterande förvärv till vår verksamhet, säger Mattias Jerkvall, verkstadschef på Manovi.

Flytten av Tilcon AB till Torpa har varit en stor händelse som för Manovi Varberg AB närmare målet att bli en verksamhet där samtliga bolag är sammanlänkande i en stark synergi.

Samtidigt genomförs en renodling. Trä & Lack avdelningen på Manovi som främst tillverkar och renoverar kök och köksluckor säljs. Verksamheten sysselsätter 2,5 personer. 

-Renodlingen medger ett större fokus på vår huvudsakliga produktion, en renodling som har önskats av våra kunder och som vi har tagit till oss, säger Andreas Bengtsson.

-Många av våra kunder önskar en renodling och att vi i stället tar ett större åtagande med deras produktion och levererar mer färdiga produkter istället för enstaka delar. Vi får en större tyngd och blir mindre sårbara och kan därmed hantera lite fler kunder.

-Idag arbetar vi med olika kundkategorier för att ha fler ben att stå på samt för vår tekniska kompetens och maskinpark kombinerat med en yrkesskicklig medarbetarkår skall kunna ta flera steg framåt. De stora kundgrupperna är Medicinteknik, Byggindustrin, Automotive och Elteknik. Bakom de här kundkategorierna döljer sig välkända svenska storkoncerner och dess underleverantörer ned till mindre familjedrivna verksamheter vilket i sig är en trygghet, säger Mattias Jerkvall.

-Många kunder kräver extrem finish och renhet på produkterna och i vår produktion då vissa produkter bland annat används vid ingrepp i människokroppen. Vi är en High Tech verksamhet med stor inverkan av ny teknik, digitaliseringen som kommer med stormsteg, automatisering, robotar, scanning och 3D skrivare är något som kommer att vara en verklighet i den nya verkstaden som kommer att börja byggas under året, säger Andreas Bengtsson.

-Vi har många kunder med höga krav på toleranser säger Bo Levstam som kommer från Tilcon. Att leverera fixturer med toleranser på någon hundradel är vardagsmat men kräver sin utmaning, men med flera medarbetare med över 30 års erfarenhet så fixar vi det, säger Bo.

Givetvis agerar företagen som ren legotillverkare som tillverkar olika komponenter i serier upp till 700 000 stycken per år ned till prototyper och enstyckstillverkning. Man bearbetar olika metaller och plaster, ytbehandlar samt köper in och förädlar elektronik komponenter, graverar maskinskyltar, trycker logotyper, monterar, kalibrerar, packar i kartong så kunden får en färdig produkt som sedan säljs över hela världen.

Bolagsfakta
Manovi Varberg AB, grundades 1892 av familjen Gustafsson och har funnits på samma plats sedan 1905. Efter diverse ägarbyten och en konkurs 2015 har bolaget gjort en omstart och en renodling genomförts. Manovi tillverkar avancerade protyper till enkla detaljer till att på toppen av värdekedjan montera avancerade elektronik instrument.

Tilcon AB etablerades 1986 och har sin grund med personal från Monark och verktygsavdelning på Hevas nuvarande Autotube var två av grundstenarna. Tilcon är leverantör av fixturer, tillverkar avancerade legodetaljer, verktyg och maskinkomponenter.

Bearbetning av metaller och plaster, ytbehandling, förädling av elektronik komponenter, gravering, tampotryck, montering, kalibrering, packning. Legotillverkning i serier, prototyper och enstyckstillverkning. De stora kundgrupperna är Medicin och Elteknik samt Bygg och Bilindustrin. Kundkategorierna är såväl storkoncerner som mindre familjedrivna verksamheter inom Europa.

Bolagen ägs idag av familjen Bengtsson och har tillsammans 22 anställda och beräknas omsätta 25Mkr under 2018.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT