Foto: TurnMill.

Jun 24, 2020

TurnMill lägger ned i Nyköping


Konsoliderar svenska verksamheten och vd kliver av.

TurnMill-gruppen konsoliderar den svenska verksamheten till Finspång, där man i stället bygger ut. Mattias Skeppstedt avslutar sitt uppdrag som VD och lämnar företagsgruppen under hösten 2020.

Konsolidering av svenska verksamheten
Bolagets styrelse har fattat beslut om att med start efter sommaren 2020 påbörja en flytt och konsolidering av den svenskbaserade tillverkning till ett arbetsställe. Med detta beslut förstärker företaget sin förmåga att erbjuda sina tjänster till alla kunder i en alltjämt osäker världsekonomi som en följd av den pågående Covid-19 pandemin.

Satsar i Finspång

Dotterbolaget Finspångs Finmekaniska AB har med sin moderna fabrik bedömts som bäst lämpad för att utgöra en central nod i koncernen och även bäst lämpad för fortsatt expansion.

I samband med avvecklingen av tillverkningen i Nyköping/Jönåker kommer en utbyggnation av fabriken i Finspång att ske. Tidplanen för genomförandet är fram till sommaren 2021. TurnMill AB kvarstår som moderbolag i industrikoncernen.

Förändringar i företagsledningen
Mattias Skeppstedt har på egen begäran valt att avsluta sin anställning i företaget. Rolf Björck som idag sitter i bolagets styrelse utses som ny interim VD. Sakib Masic utses som Operativ Chef för samtliga driftenheter. Christian Schütt utses som Chef för affärsutveckling samt strategiska projekt. Alma Custovic kvarstår som dotterbolags VD för vår fabrik i Mostar, Bosnien och Hercegovina.

Förändringarna fasas in under sommaren och hösten 2020, Mattias Skeppstedt kommer under infasningsprocessen supportera den nya ledningen fram tills han lämnar bolaget.

TurnMill Group är en industrikoncern inom segmentet skärande bearbetning. Vårt kall inom skärande bearbetning och tillverkning är att skapa helt nya lösningar för våra kunders värdekedjor som kommer att bidra till en ökad differentiering, tillväxt och lönsamhet. Vår uppfattning är att hög kvalitet inte behöver vara kostnadsdrivande för kunden, detta uppnår TurnMill med vårt nätverksbaserade produktionssystem där hög tillgänglighet, hög kompetens, verklig flexibilitet skapar en låg kostnad genom effektiva ledningsprocesser. Våra kunder och leverantörer verkar på den globala arenan och vi finns representerade i Sverige, Bosnien och Hercegovina samt i Kina.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT