Foto: TurnMill.

Feb 2, 2018

TurnMill expanderar genom förvärv


Köper två bolag inom skärande bearbetning.

TurnMill AB förvärvade per den 31 januari, samtliga aktier i Linköpings Rostfria AB (LRAB) samt B.M.T Engineering d.o.o (BMT). Bolagen är verksamma i Linköping samt i Mostar, Bosnien, inom segmentet skärande bearbetning.

Verksamheten innefattas av kontraktstillverkning av medel- och högvolymsartiklar genom svarvning och fräsning samt tillverkning och försäljning av egna produkter. Verksamheten består av ett 20-tal anställda i Sverige samt Bosnien. Kundbasen återfinns i Sverige samt inom Europa.

Detta förvärv är en viktig del för TurnMill-gruppens fortsatta expansion. Förutom direkta synergier mellan de svenska bolagen i den riktning TurnMill-gruppens strategi innefattas av, så etableras samtidigt en tillverkande enhet närmre den europeiska marknaden.

Nuvarande VD för LRAB, Sakib Masic kommer i sin roll som VD att rapportera till TurnMill-gruppens CEO, Mattias Skeppstedt, i det fortsatta arbetet att fullt ut integrera LIAB och BMT inom koncernen.

Sakib Masic.

Inom TurnMill-gruppen återfinns bolagen; TurnMill, TurnMill China, TurnMill Polska, Finspångs Finmekaniska, Linköpings Rostfria samt B.M.T Engineering.

TurnMill AB är en industrikoncern inom segmentet skärande bearbetning. TurnMill har ett nätverksbaserade produktionssystem där hög tillgänglighet, hög kompetens, verklig flexibilitet skapar en låg kostnad genom effektiva ledningsprocesser. Kunder och leverantörer verkar på den globala arenan och Turnmill finns representerat i Sverige, Asien och i Europa.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT