Foto: Troax.

Nov 8, 2019

Troax står stadigt - levererar starkt resultat


Viktiga affärer inom automation, lager och bygg.

Troax orderingång i tredje kvartalet var oförändrad jämfört med föregegående år och uppgick till 40,0 (40,1) MEUR. Nettoomsättningen ökade organiskt med 6 procent till 42,2 (39,7) MEUR. Även justerat för valuta var ökningen 6 procent. Rörelseresultatet ökade till 9,8 (8,6) MEUR med en rörelsemarginal om 23,2 (21,7) procent. 

"Vi kan konstatera att orderingången är i nivå med föregående år, en indikation på att marknaden för närvarande inte växer. Vi noterar en fortsatt svag aktivitet från automotive sektorn, där detta främst drabbat Kina och USA (Folding Guard) i detta kvartal. En viss ökning av orderingången har skett i Europa, vilket vi tolkar som att vi fortsätter att ta marknadsandelar, på en marknad som uppvisar svag eller negativ tillväxt," kommenterar koncernchef Thomas Widstrand rapporten.

"Vi har återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg och har även erhållit intressanta order inom delsegmentet automatiserade lager, även om detta inte är på samma nivå som under föregående kvartal."

Bolagets investeringar i ökad produktionskapacitet vid anläggningarna i Sverige och Italien går enligt plan och den svenska investeringen avseende ny panelproduktionslinje togs i produktion strax före semesterperioden i år. Investeringarna i utökad lageryta och förbättrad lagerhantering för enheten i Hillerstorp fortskrider enligt plan.

"Med dessa investeringar räknar vi med att vara bra rustade för en fortsatt volymökning under de närmaste åren," skriver Thomas Widstrand.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    39