Foto: Troax.

May 20, 2020

Troax halverar utdelningen


En säkerhetsåtgärd till följd av coronapandemin.

Med hänsyn tagen till den rådande situationen där effekter relaterade till Covid-19 i dagsläget är svåra att förutse har styrelsen i Troax Group AB (publ) beslutat att som en säkerhetsåtgärd, till årsstämman föreslå att ordinarie utdelning halveras från tidigare föreslagna 0,19 EUR till 0,095 EUR. Styrelsens bedömning är annars att bolagets ekonomiska ställning är stark. Information om utdelningsförslaget kommer att framgå av kallelsen till årsstämma vilken kommer att publiceras senast den 28 maj.

I rapporten för första kvartalet, som publicerades den 23 april, rapporterade Troax en ökad orderingång med 12 procent. I stort sett var det ’business as usual’ under januari och februari, där sedan krisen slog till med full kraft under mars månad.

"Orderingången får karakteriseras som stark och är en god krockkudde för den minskning av orderingång och aktivitet som förväntas för kvartal två och tre i år."

Styrelsen beslutade då, på grund av den stora osäkerheten kring hur Coronaepidemin kommer att påverka bolaget, att skjuta på årsstämman till 25 juni, för att få tid att utvärdera vilken påverkan Coronaepidemin kommer att ha på bolagets marknads- och likviditetssituation. Nu väljer alltså styrelsen att halvera utdelningen.

Styrelsen avser att eventuellt kalla till nytt möte senare under året, för att, om så situationen medger, komplettera den föreslagna utdelningen med resterande belopp.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT