Foto: Troax.

May 2, 2018

Troax: "De flesta kunder har välfyllda orderböcker"


Hillerstorpföretaget ökar orderingången under första kvartalet.

Orderingången ökade med 5 procent till 40,3 (38,5) MEUR. Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 36,7 (36,3) MEUR. Rörelseresultatet minskade till 6,5 (6,6) MEUR.

-Vi har under kvartalet, i likhet med 4:e kvartalet föregående år, noterat en lägre aktivitet hos kunder inom automotive. Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg, säger Thomas Widstrand, vd och koncernchef, i rapporten.

Det mot slutet av 2016, förvärvade bolaget, Folding Guard i USA, följer i stort sett uppgjorda planer. Marknaden i USA under första kvartalet 2018 har varit något avvaktande. Priser på stål har gått upp, speciellt i USA och koncernen har därför justerat priset för att reflektera en högre kostnad för stålinköp.

-Vår bedömning är att detta kvartal har marknaden vuxit marginellt. Indikationen är att de flesta kunder har välfyllda orderböcker, men att marknadstillväxten har planat ut på en hög nivå, säger Thomas Widstrand.

-Integrationen av det förvärvade bolaget Folding Guard fortgår. Fokus på att realisera tillväxtsynergierna från förvärvet är fortsatt stort och förväntas börja ge positiva effekter under året. Under andra halvåret 2018 kommer vi att starta produktion av Troax produkter i vår fabrik i Chicago.

-Produktionskapaciteten i vår huvudfabrik i Hillerstorp kommer att ökas mot slutet av året via en investering på cirka 5 MEUR där huvuddelen av denna investering kommer att belasta kassaflödet 2018.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT