Sep 20, 2016

Kraftig efterfrågan på nya trendplåten


Corténplåt har länge varit populärt för sin värmetålighet. Men intresset för den rosttröga plåten inom arkitektur och inredning har nu ökat försäljningen markant.

Nu har fler fått upp ögonen för den vackra ytan och efterfrågan har ökat kraftigt. BE Group har nu utökat sortimentet av rosttrög plåt för att möta det nya intresset.

15 minuter i rampljuset kan göra en stor skillnad även för en plåt, titta bara på corténplåten, där efterfrågan ökat kraftigt under senaste tiden.

Enligt BE Groups produktchef för platta produkter, Lars Håkman, hänger det framför allt ihop med den ökade användningen av den rosttröga plåten inom arkitektur och inredning.

– Det har blivit jättepopulärt med cortén. Materialet dyker allt oftare upp i både trädgårdstidningar och inredningsprogram på tv. På BE Group har vi märkt av en markant försäljningsökning, säger han.

Sedan tidigare lagerför BE corténplåt i tjocklekar upp till 6 millimeter. För att möta den ökade efterfrågan har sortimentet nu utökats till att även omfatta 8 millimeter.

Ytrost som skyddar

Det unika med cortén är att oxideringsprocessen går långsammare än för andra material på grund av blandningen i själva tillverkningen. 

Lite förenklat skulle man kunna säga att den ytrost som bildas på cortén blir som ett rostskydd i sig. Det oxiderade ytskiktet hindrar mer fukt från att tränga in i materialet. 

Cortén har tidigare använts flitigt i produkter som ska tåla mycket värme, till exempel plåtkaminer, värmepannor och avgasrör, men på grund av sin ytfinish har den nu alltså blivit populär även i andra sammanhang – inte minst inom trädgårdsdesign och arkitektur. Där används den i allt från avskärmning i både rabatter och i släntar till husfasader. 

Kunder och slutförbrukare utgörs av allt från inrednings- och trädgårdsföretag till byggbolag och företag som sysslar med markberedning.

– De som väljer corténplåt idag, gör det framför allt av estetiska skäl. Man gillar den obehandlade oxiderade ytan. När det gäller övriga egenskaper är cortén likvärdig med andra plåtar, säger Lars Håkman.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT