Foto: Trelleborg.

Feb 12, 2020

Stora engångskostnader för Trelleborg


Stabila siffror trots fortsatt utmanande marknadsförhållanden.

Trelleborgs nettoomsättning under fjärde kvartalet 2019 ökade med 8 procent och uppgick till 9 018 MSEK (8 342). Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 006 MSEK (977), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 11,2 procent (11,7). Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -3 431 MSEK (-98) och avser nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om 3 198 MSEK, samt omstruktureringskostnader om 233 MSEK. Föregående års jämförelsestörande poster avsåg i sin helhet omstruktureringskostnader.

Trelleborg genomförde i december 2019 organisationsförändringar i syfte att fokusera koncernen på utvalda segment och samtidigt synliggöra områden där förbättring av position och lönsamhet måste ske. 

Nettoomsättningen för helåret 2019 ökade med 8 procent och uppgick till 36 588 MSEK (34 005), organiskt i nivå med föregående år. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 1 procent till 4 658 MSEK (4 694), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,7 procent (13,8). Jämförelsestörande poster uppgick till -3 696 MSEK (-176) och avser nedskrivningar av sysselsatt kapital inom Verksamheter under utveckling om 3 198 MSEK, samt omstruktureringskostnader om 498 MSEK. 

Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -199 MSEK (3 190).

Peter Nilsson, vd och koncernchef, kommenterar:

"Trelleborg Sealing Solutions växte och förbättrade sin marginal jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Trelleborg Industrial Solutions utvecklades också väl sett på helheten. Vår däckverksamhet Trelleborg Wheel Systems upplevde en prövande period med fortsatt utmanande marknadsförhållanden, underproduktion för att anpassa lagernivåerna till den lägre efterfrågan och som en konsekvens kraftigt försvagade marginaler."

"Lantbruks- och fordonsindustrierna tillsammans med generell industri mötte en tuffare konjunktur. Samtidigt ökade försäljningen till flygindustrin, hälsovård & medicinteknik och olja & gas." 

"Kortsiktigt ser vi en mer utmanande efterfrågebild, delvis som en följd av den nyliga utvecklingen i Kina. Vår samlade bedömning av efterfrågan under årets första kvartal är att den kommer att vara något lägre än under det fjärde kvartalet”, 

Styrelsen föreslår en kontantutdelning om 4,75 SEK per aktie (4,75)
 • Apr 8, 2020

  Clemondo tecknar miljonkontrakt

  Affärer Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.
  82
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  37