Foto: Trelleborg.

Nov 29, 2017

Trelleborg konsoliderar - affärsområdeschef lämnar


Avvecklar viss tillverkning inom segementet offshore olja & gas, som haft tuffa marknadsförutsättningar under en längre tid.

Polymerkoncernen Trelleborg genomför ett antal strategiska åtgärder för att säkerställa sin ledande position och konkurrenskraft inom segmentet offshore olja & gas vars marknadsförhållande under en längre tid varit och fortsatt är utmanande.

Trelleborg har beslutat att tillverkningen av djuphavsbojar för borrutrustning i djuphavsmiljöer, stegvis kommer att avvecklas vid anläggningen i Houston, Texas, USA. Produktionsutrustningen kommer att flyttas och konsolideras med verksamheten i Skelmersdale, England, vars tillverkning är inriktad på andra djuphavsbojar och specialutvecklade polymerlösningar. Den amerikanska sälj- och utvecklingsorganisationen kvarstår.

Förändringarna förväntas förbättra resultatet för de berörda verksamheterna med cirka 100 MSEK per år under rådande marknadsförutsättningar, samtidigt som den anpassade strukturen förväntas bidra till ytterligare resultatförbättringar när marknaden återhämtar sig.

– Genom de planerade strukturella förändringarna kommer koncernens intjäningsförmåga och organiska försäljningsutveckling bli mer stabil och förutsägbar. Samtidigt förenklas affärsområdets struktur, och säkerställer att Trelleborg fortsatt är den enda verkligt globala leverantören av såväl djuphavsbojar som övriga specialutvecklade polymerlösningar inom segmentet offshore olja & gas, kommenterar Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.  

Som en del av förändringen inom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction har Trelleborg och Fredrik Meuller gemensamt kommit fram till att Fredrik lämnar sin befattning som affärsområdeschef den 31 december 2017. Han kvarstår dock inom koncernen under en övergångsperiod för att vara behjälplig med överlämningen. VD och koncernchef Peter Nilsson blir tillförordnad affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction.

– Jag vill rikta ett stort tack till Fredrik för hans insatser i flera olika roller inom Trelleborgkoncernen under femton års tid. Han har verkat som affärsområdeschef för Trelleborg Offshore & Construction de senaste fem åren och där varit drivande i globaliseringen av affärsområdet och utvecklingen av erbjudandet till våra kunder. Den senare tiden har präglats av utmanande marknadsförhållanden, något som Fredrik har hanterat på ett föredömligt sätt. Jag önskar Fredrik all lycka framöver. Jag har personligen uppskattat alla kloka inspel och vårt nära samarbete under åren vi arbetat tillsammans, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg.

– Efter fem år som affärsområdeschef och ytterligare tio år inom Trelleborg i olika positioner har jag beslutat att lämna Trelleborg. Jag är övertygad om att de åtgärder som nu tas inom Trelleborg Offshore & Construction kommer att leda till stärkta positioner för affärsområdet, som verksamheten kommer att ha stor nytta av när marknaderna så småningom vänder uppåt igen. Samtidigt ser jag ett behov av att förenkla den organisatoriska strukturen och väljer därför att gå vidare till andra utmaningar utanför Trelleborgkoncernen, säger Fredrik Meuller, affärsområdeschef i Trelleborg Offshore & Construction.

Omstruktureringskostnader relaterade till affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction kommer belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2017 med cirka 580 MSEK, och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT