Tomas Berg. Foto: Schunk Intec AB.

Nov 19, 2018

"Automation är helt avgörande för svensk industris konkurrenskraft"


De stora företagen i Sverige är inget problem när det gäller automation, menar Tomas Berg. Det är de övriga 98 procenten som behöver stöd.


Svensk Verkstad pratar med Tomas Berg, som avverkat fyra år som General Manager på Schunk Intec.

– Vi har genomgått en stor process under de här åren och vårt nya sätt att jobba har blivit ett vinnande koncept.

Schunk Intec rider på en bärande automationsvåg och Tomas Berg är också djupt engagerad i automatiseringen av svensk industri, bland annat som ordförande i Svenska Automationsgruppen och ledamot i tankesmedjan AutomaTHINK.

– Automation är helt avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Där kan statsmakterna göra betydligt mer än de gör idag.

Det har hänt en del i det växande företaget SCHUNK sedan Friedrich Schunk startade sin mekaniska verkstad i garaget i Lauffen am Neckar i sydvästra Tyskland 1945. Det är 73 år sedan och det som från början var ett enmansföretag har idag en bit över 3 000 anställda. Schunk Intec är helägt dotterbolag till moderbolaget i Tyskland och företaget som opererar över hela Norden skapades på 90-talet.

Tar ett helhetsgrepp
När vi pratade med Tomas Berg för drygt tre år sedan var nyckelordet marknadspenetration. Det har man på den nordiska marknaden drivit hårt sedan dess och idag arbetar företaget helt annorlunda än tidigare.
– Tidigare var det mer att vi klev in hos kunden med en produkt under armen och – hope for the best...
– Hållare, chuckar och gripdon – det är det vi är kända för. Man har inte riktigt insikten om att vi har mycket annat.

– Nu har vi istället vinnlagt oss om att gå in med ett totalkoncept till våra kunder. Vi levererar inte en produkt, utan en lösning. Det är ur det perspektivet våra säljare ska möta kunden.
– Nu handlar det om att vi ska se till att kunden tjänar pengar.

– Då ställs allting på sin spets. Hur kan vi göra det? Nummer ett är att vi visar kunden hela sortimentet, för det andra är vi alltid ute i verkstaden.
– Den tredje viktiga saken är att vi bearbetar alla kunder. Vi har integratörer för robotar och vi har slutkunden. Därför måste vi arbeta med både integratören och slutkunden på ett sådant sätt att slutkunden säger till integratören att det är SCHUNKs gripdon de ska ha, inga andra. Om integratörerna ska fatta det beslutet är vi lite i händerna på dem och vi har ingen koll på vad slutkunden egentligen känner. Därför är helhetsgreppet viktigt. Vi vill att vi specas redan från början.

– Vi träffar väldigt mycket kunder – vi har kanske 3 000 möten per år. Vi vill lära känna kunden och få klart för oss vad som funkar bra, vad som funkar dåligt och gå in med det konceptuella tänket.
Mantrat för företaget har de senaste åren varit "från robotnos till maskinspindel".

Med gott resultat
– Den här processen startade 2014-2015 och vi har transformerat hela vårt sätt att se på marknaden och vi jobbar mycket med de här termerna; vad tjänar kunden på att använda oss?
– För det första är det som att gå till ICA Maxi – vi har allting.
Tomas Berg får ofta frågan om SCHUNK Intec inte har några konkurrenter.
– Massor och ingen. Bryter vi ner varje produkt var för sig, har vi konkurrenter. Tittar du på vad du kan få från en enda källa, är de betydligt färre.

Vad saknas i produktsortimentet?
– Just nu bygger vi ut ett 24 volts-sortiment, små enkla produkter med inbyggd intelligens. Vi har legat lite efter när det gäller produkter för affärsområdet automation (gripping systems), men nu rullar vi ut desto fler produkter på det temat.
– Vi ligger annars väldigt långt fram när det gäller intelligenta produkter och lösningar, om vi använder den gamla styvmoderliga beteckningen Industri 4.0, med uppkopplade produkter.

Det nya sättet att arbeta har uppenbarligen varit bra för Schunk Intec. Förra året ökade omsättningen med omkring tio procent.
– Vi förbättrade vår lönsamhet radikalt förra året och i år ligger vi på en avsevärt högre tillväxt. Vi ligger långt över vår budget när vi nu passerat augusti.
– Utan den förändring vi inledde för tre år sedan hade vi inte haft den framgång vi har idag, säger Tomas Berg.

Men den utvecklingsplan företaget har är fortfarande synnerligen aktuell. Den sträcker sig till 2025.
– Vi har oerhört ambitiösa tillväxtmål. Och de tror jag också vi kommer att uppnå. Vi ska öka vår omsättning mellan två och tre gånger!

Om automation och robotlyftet
Tomas Berg är som sagt engagerad i utvecklingen av automation i svensk industri, inte minst genom sitt ordförandeskap i Svenska Automationsgruppen (SAG) och som styrelseledamot i tankesmedjan AutomaTHINK. Tillsammans med sina många år i industrin med ofta stort fokus på automationslösningar, har en koll på läget på det området.

Har automationsutvecklingen i Sverige fått fart?
– Jag tror vi har en hel del att göra, säger Berg.
– Vad vi först och främst måste göra i svensk industri är att bli ännu vassare på nätverksbyggande.
– Ett mycket gott exempel är Danmark, närmare bestämt Odense, som är en smältdegel av robotförtag. Den danska regeringen går in med pengar genom deras motsvarighet till Tillväxtverket. Robotik och automation är ett helt annat fokus i Danmark än vad det är i Sverige.

Men i Sverige har vi Robotlyftet. Vad betyder det för utvecklingen?
– Robotlyftet kommer naturligtvis att ta fart och SWIRA kommer att hjälpa AB Sverige med att hitta företag som kan få en del av de här pengarna.
– Och som koncept är Robotlyftet alldeles utmärkt och har alla förutsättningar att ge bra effekter.
– Men under en fyraårsperiod har 110 miljoner kronor allokerats för projektet. Det är 27,5 miljon per år – och det förslår inte långt.

De stora företagen i Sverige är inget problem när det gäller automation, menar Tomas Berg. De har investeringsplaner och ligger alltid steget före när det gäller modern teknik och har hög automationsgrad.

– Det är de andra 98 procenten, små och medelstora företag, som har behov av det här stödet. Det finns en del som är väldigt framåtskridande, men den stora massan har inte förutsättningarna att kunna investera i automation på det sätt som de större företagen har.

– Det handlar om 5 500 företag som rent teoretiskt skulle kunna vara föremål för en sådan investering, och därför borde Robotlyftet vara betydligt större och mycket mer omfattande.

– Där har vi alltså jättemycket kvar att göra.

Berg refererar till studier som visar att en ganska blygsam investering i automation i alla företag skulle betyda en ökning på 0,5-0,7 procents av BNP.
– En sådan ökning är värd 27-28 miljarder. Då förstår man att 27, 5 miljon per år i fyra år inte väger speciellt mycket.
– Det är naturligtvis bra att Robotlyftet finns. Det är ett bra initiativ. Men jag hoppas innerligen att vi får mer pengar till det.

En industriminister
I skrivande stund är det bara någon vecka kvar till valet. Vilken regering vi får är ett oskrivet blad, men oavsett vilken väg det går hoppas Tomas Berg att den regeringen kommer att skjuta till de pengar som behövs för att lyfta svensk industris automation.
Industrin har knappast varit en valfråga, inget som debatterats i alla valdueller och debatter, men Tomas Berg hoppas att vi får en industriminister i höst.

– Mikael Damberg har funkat bra som näringsminister, men jag skulle vilja ha en riktig industriminister med en bakgrund i industrin, säger Berg och tänker på Nils G Åsling, industriniminster på 70- och 80-talen.

– Nån som verkligen tar hand om industrin och har ett eget ansvar.
– Vi har en tradition i Sverige att vara duktiga på innovationer; vi har Ikea, SKF, Volvo och många andra som är stora, globala företag. Det gäller att hitta flera Ikea, flera SKF, flera Volvo bland alla de här små och medelstora företagen. Men då krävs en noggrannare planering.

– Vi ska inte subventionera svensk industri, men vi borde ha ett program som initierar en investering, med nulägesanalys, möjlighet till god finansiering och så vidare.

– Alla branschföreningar bör också gå ihop och vara en gemensam, stark partner och ett bollplank mot Näringsdepartementet. Branschföreningarna har ett stort ansvar och bör ta det ansvaret.

Han nämner också Elmia Industrimässor som en plattform med enorm erfarenhet, där de flesta industriella leverantörer möts under en vecka i maj vartannat år.

– Den plattformen borde forma sig till en enhet för att hjälpa till.

Tomas Berg slutar med ett budskap till statsmakterna;
– Fokusera på svensk industri!
 • Aug 20, 2019

  Han ska lösa ingenjörsbristen

  Arbetsliv Det nya affärsområdet blir en viktig kugge för att lösa bristen på mer specialiserade ingenjörer hos Clockworks kunder.
  11
 • Aug 20, 2019

  Okuma till stora scenen på EMO

  Branschnytt Bland lösningarna för form- och verkygsindustrin är en av höjdpunkterna en nyutvecklad portalmaskin för 5-sidig precisionsbearbetning av stora arbetsstycken.
  16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT