Foto: Svensk Verkstad.

Jul 26, 2018

Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp


Ovanligt starkt läge för industrin

Barometerindikatorn steg från 108,7 i juni till 109,6 i juli tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin. Nivån på indikatorn visar på ett fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli. Den pekar på ett ovanligt starkt läge för industrin. De starkaste signalerna kommer från massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri. Såväl omdömena om storleken på orderstockar och färdigvarulager i nuläget bidrog till uppgången liksom produktionsplanerna på tre månaders sikt.

Hushållens syn på ekonomin stärktes i juli. Konfidensindikatorn steg till närmare 100, främst till följt av en mer positiv inställning till om det är rätt tidpunkt att göra större kapitalvaruinköp.

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se
    Annons
  • Därför ska du återvinna ditt guld

    Återvunnet guld ger 200–4000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT