APandT

AP&T:s AP&T's Chief Technology Officer, Dr. Christian Koroschetz och Manager Development Forming Processes & Tooling, Dr. Michael Machhammer med en komplext formad dörringskomponent. Foto: AP&T.  

Feb 14, 2020

Net shape forming - Formning av komplexa karosskomponenter i ett stycke


En stor utmaning både tekniskt och kvalitetsmässigt. AP&T visar nytt verktyg för varmformning av höghållfast aluminium.

Med AP&T:s produktionsteknik för varmformning av aluminium kan karosskomponenter som traditionellt fogas samman av flera delar formas i ett enda steg. Tekniken möjliggör ”net shape forming” och därmed också kortare produktionstider och lägre kostnader för biltillverkare. För att demonstrera möjligheterna har AP&T genomfört ett utvecklingsprojekt där man konstruerat och tillverkat ett nytt verktyg för avancerad varmformning.

Resultatet av projektet är ett konkret exempel på hur AP&T kan hjälpa bilindustrin att på ett effektivt sätt tillverka säkrare och lättare bilar för att minska utsläppen av CO2 och möta de ökande totalkostnader som tillverkningen av elektrifierade fordon medför.

– Målet var att tillverka en dörring till en personbil, från ett enda stycke varmformad aluminium (AA6xxx och AA7xxx), vilket är en stor utmaning ur både tekniskt och kvalitetsmässigt perspektiv, säger Dr. Michael Machhammer, Manager Development Processes & Tooling på AP&T.

En konventionellt konstruerad och tillverkad dörring består vanligtvis av flera individuellt formade delar som sammanfogats till en komponent. Uppgiften som AP&T:s utvecklingsingenjörer i Ulricehamn fick var att konstruera och tillverka en komponent i demonstrationsutförande med den höga komplexitetsgrad som krävs för att kunna tillverka kompletta, monteringsfärdiga yttre och inre dörringar i ett enda tillverkningssteg (net shape forming).

För att bestämma delens geometri användes FEM-simulering i flera delar av konstruktionsprocessen med syfte att hitta den mest komplexa formen. Nödvändiga ingångsdata för FEM-simuleringen, som temperaturberoende materialegenskaper, värmeöverföring mellan verktyg och ämne liksom de tribologiska egenskaperna under formning, definierades på förhand i andra utvecklingsprojekt. Därefter tillverkades själva verktyget och provades ut i AP&T:s testlinje för varmformning av höghållfast aluminium.

– Utvecklingsprojektet genomfördes framgångsrikt inom strikta tids- och budgetramar. Förutom att demonstrera den ökade formbarhet som uppnås när varmformning används för att producera höghållfasta aluminiumdelar med komplexa former, har projektet gett oss nya kunskaper som kommer att vara till stor nytta i både pågående och kommande kundprojekt, säger Michael Machhammer.

 

Bildtexter:

7518_high.jpg

AP&T:s demonstrationskomponent har den höga komplexitetsgrad som krävs för att tillverka kompletta bildörrskomponenter som dörringar och innerpartier till dörrar i ett enda steg (net shape).

 

L1010371_CC_high.jpg
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT