Nya vägstålslinjen. Foto: Olofsfors.

Dec 5, 2018

Tillverkaren i Olofsfors går mot rekordår


I tider när många företag förlägger produktion i låglöneländer har det anrika Norrlandsföretaget satsat långsiktigt hemmavid med en högautomatiserad rationell produktion.

– Faktureringen i oktober blev rekordhög. Med drygt 50 Mkr har vi slagit förra rekordet från november 2017 med nästan 3 Mkr, säger Olofsfors ekonomichef Ove Persson.

Olofsfors tre produktområden går alla bra. Faktureringen på produktområdet Band till skogsmaskiner, som idag står för drygt 60 % av försäljningen uppgick under oktober månad till 28 Mkr vilket kan jämföras med de 28 Mkr som fakturerades under helåret 1992 för hela företaget. Vägstål och skopstål till entreprenadmaskiner som är Olofsfors två andra produktområden utgör resterande del, ungefär hälften vardera.

Band till skogsmaskiner är största produktområdet.

-Med tanke på de vintrar som varit de senaste åren kombinerat med den ökade efterfrågan och den försäljning som sker utomlands är även vägstålet snudd på rekordmånad. Vi är ungefär 3 Mkr ifrån rekordmånaden december 2012. Får vi en bra vinter i år blir det förhoppningsvis även en rekordsäsong för vägstålet, fortsätter Persson.

De stora satsningarna på effektiva och produktivitetshöjande åtgärder för bandtillverkning har skett i flera etapper. Olofsfors, med nästan 260 år på nacken, resa från inga robotar till idag, en helautomatiserad produktion i världsklass med ett 40-tal robotar började 1992 då den första vägstålslinjen kom. Sedan har dess har allt gått snabbt framåt. Automationen och de stora investeringarna har succesivt skett från 2002 då Olofsfors satsningar på en effektiv och robotiserad bandtillverkning startade.

Idag finns 2 robotiserade svetsceller för band, totalt 9 robotceller och fler är på väg in.

Under 2017-2018 har Olofsfors investerat i en ny automatiserad vägstålsprocess. Alla företagets vägstålsprodukter kan tillverkas i en och samma anläggning. Allt sker i en robotiserad process från intag av råmaterial till färdig paketerad slutprodukt.

En helt ny skäranläggning är också en av de senaste investeringarna som just nu testkörs.

-Genom att investera i maskiner och personal, insourca produktionen, dvs inte köpa färdigt material från underleverantörer utan istället tillverka det mesta själv, har kvalitetskontrollen genom fabriken skärpts och kompetensen i huset ökat, säger Tomas Strömberg, produktionschef på Olofsfors AB. I de fall underleverantörer nyttjas är de oftast lokala, inte minst viktigt ur miljösynpunkt, menar Tomas, men även för att gynna det lokala samarbetet i bygden.

- Vi jobbar idag med 3 uppsamlingsdatabaser där man kan analysera djupare med AI (Artificiell intelligens) och ML (Machine Learning). Två av dessa system är Axxos produktionsuppföljningssystem som underlättar vid felsökningar på alla våra maskinutrustningar och ABB Connected Service, där vi kopplar upp alla våra robotar för support och förebyggande underhåll. Vi anser oss ligga långt fram vad gäller industi 4.0, fortsätter Tomas. Många jobb sker ofta via distans, virtuella datorer eller VPN vilket underlättar då man alltid har experter till hands. Det spelar ingen roll var man sitter eller när man gör jobbet.

Förutom de produktionsinvesteringar som gjorts och som pågår fortlöpande, har även utbyggnad av fabrik, lageryta- och kontor skett i etapper. 

-Olofsfors ägarfamilj har investerat för företagets långsiktiga framtid och resultat. Investeringarna ger resultat, och vi går mot ett rekordår, med en omsättning på drygt 400 Mkr, avslutar Ove Persson.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT