Tomas Jonsson, vd och Janolof Joelsson, försäljningschef, HSP Gripen

Tomas Jonsson, vd och Janolof Joelsson, försäljningschef, HSP Gripen. Foto: HSP.

May 20, 2019

Tillverkaren i Hudiksvall växer så det knakar


Större produktionsyta samt en rad investeringar och nyanställningar är redan på plats. Varje år investerar man även en miljon kronor i personalen, i bland annat vinstdelning och friskvård.

HSP Gripen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk griputrustning för materialhantering under varumärket och produktnamnet Gripen. Huvudsakliga användningsområden är för skogstransport på skotare och lastbilar, för materialhantering och sortering på mark- och anläggningsmaskiner, samt vid hantering av stora volymer i hamnar och på virkesterminaler.

Företaget omsätter över 60 Mkr per år varav 65 procent exporteras till ett 30-tal länder.

Idag sysselsätter HSP Gripen 32 personer, men företaget växer så det knakar och förutom att anställa, investera och öka produktionen har man nu också växt till yta. Genom att expandera med ytterligare 1350 kvm i direkt anslutning till de befintliga lokalerna får man nu plats att renodla tillverkningsmomenten för att bland annat kunna serieproducera de största produkterna på egenvikter över 4 ton. Allt under samma tak.

Redan nu hittar man 5 nya svetsbås och två nyanställningar men inte minst bygget av en helt ny slutprovningsanläggning som ska fungera som både som labb i produktionen och där man kan slutprova kundernas produkter direkt i lokalerna.

–Det här är stort och vi är ivriga att komma igång så vi kommer köra igång tester inom kort och planerar att ha anläggningen igång för fullt efter semestrarna, säger Janolof Joelsson, Marknadschef.

Men det är inte allt.

–Vi passar samtidigt på att investera i en ny fleroperationssvarv från Okuma från Stenbergs för att kunna öka produktionen ytterligare och har kommit långt i diskussionerna om en tredje svetsrobotcell. Sammantaget innebär våra investeringar att vi kan förstärka vår position som marknadsledare ytterligare, säger Tomas Jonsson, VD.

Konkurrens gör att företaget springer fortare

–På senare år har vi fått lite ny konkurrens av nya aktörer på marknaden, men vi fortsätter med vår vinnande strategi att vara bäst i vår nisch med högsta möjliga kvalitet, varför ändra på ett vinnande koncept när vi vet att upplägget fungerar och dagligen får det bekräftat från våra kunder, säger Janolof och tillägger att konkurrensen bara gör att vi springer fortare.

–Orderböckerna är också ansträngt fulla, konstaterar Tomas. Som efterfrågan ser ut just nu skulle vi kunna sysselsätta en till lika stor anläggning som vi har idag. Men det är inte realistiskt att driftsätta en sådan över en natt, det kommer att ta några år att nå den kapaciteten, vi vill dessutom inte hamna i en situation där vi inte får tag på kompetent arbetskraft.

Investerar varje år över 1 miljon kronor i personalvård

Kompetens finns på orten, men de jobbar i andra tillverkande företag. Det hjälper ju inte Hudiksvall att vi tar personal från andra. Istället samarbetar vi med olika utbildningar där vi erbjuder praktikplatser och tittar på personal som kommer från andra yrken. Genom att komplettera det med kontinuerlig internutbildning, har vi hittat ett framgångsrikt sätt att rekrytera ny personal.

–Vi investerar dessutom årligen över 1 miljoner kronor i personalen utöver lön fördelat på vinstdelning, friskvård och kompetensutveckling, utan personalen skulle vi aldrig vara där vi är idag. Genom att investera i personalen hoppas vi också att fler intresserar sig för branschen, och vill stanna kvar på orten. Eller varför inte flytta hem igen, avslutar Tomas med ett litet skratt.

HSP Gripen - en grip för varje situation. 

HSP • Jun 17, 2019

  Affärsläget för industrin försvagas

  Nyheter Även om en del fortfarande rapporterar ett utfall bättre än historiska genomsnitt följer utvecklingen i Sverige de allt svagare data som rapporteras i övriga Europa, menar Teknikföretagen.
  273
 • Jun 17, 2019

  100 ton stål på två dagar i akutprojekt

  Branschnytt -När jag får uppleva projekt som det här och se engagemanget och viljan att lösa kundens problem gör det mig stolt att kalla mig Saltängare, säger Stefan Låås, projektledare.
  242
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hexagon HxGN LIVE Las Vegas Reportage

  Spektakulärt på Hexagons event i Las Vegas

  Endast en dag återstår av ett välmatat och intensivt HxGN Live i Las Vegas. Huvudbudskapet lyder "Your data can save the world". Svensk Verkstad lämnar rapport.
  129