Nov 16, 2016

Tillväxten i svenska exportmarknader bromsar in


- Genom att årligen plocka bort 12 000 industriarbetare har industrin lyckats hålla arbetskraftskostnaderna på en hanterlig nivå. Den negativa trenden kan bara vändas genom åtgärder som ökar industrins konkurrenskraft, säger Carl Eckedal.

Tillväxten i relevanta exportmarknader bromsar in eller ligger kvar på en historiskt låg nivå under 2017. Det innebär stora utmaningar för svensk industri. Samtidigt har arbetskraftskostnaden stigit mer i Sverige än i viktiga konkurrentländer. Det har kostat 120 000 industrijobb på tio år.

Det redovisar arbetsgivarorganisationerna inom industrin i en gemensam konjunkturprognos, som presenteras idag.

- Huvudtrenden är tyvärr stark och tydlig. Alla de stora ekonomierna bromsar under 2016 jämfört med 2015 och kan förväntas utvecklas ungefär i samma takt 2017. Exakt hur olika delbranscher inom industrin påverkas varierar, säger IKEM:s och Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Den fortsatt svaga globala konjunkturen följs av en avtagande svensk tillväxt. Samtidigt råder en globalt lägre produktivitetstrend, The New Normal, och låga räntor vilket leder till lägre företagsvinster och löneökningar.

- Utvecklingen pekar mot stora utmaningar i de kommande avtalsförhandlingarna. Vi måste hantera att våra arbetskraftskostnader är för höga i ett internationellt perspektiv och träffa avtal som stärker konkurrenskraften hos exportföretagen, fortsätter Carl Eckerdal.

- Genom att årligen plocka bort 12 000 industriarbetare har industrin lyckats hålla arbetskraftskostnaderna på en hanterlig nivå. Den negativa trenden kan bara vändas genom åtgärder som ökar industrins konkurrenskraft.

Foto: Pixabay.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT