Condition-Based Maintenance - optimerad produktionsprestanda tack vare förbättrad robothantering. Foto: ABB.

Jan 22, 2021

Optimal produktionsprestanda med ny underhållstjänst för robotar


Tillståndsbaserad underhållstjänst från ABB möjliggör förebyggande underhållsschema för robotar.

ABB:s nya tjänst för tillståndsbaserat underhåll, Condition-Based Maintenance (CBM), gör det möjligt för robotanvändare att skapa ett förebyggande underhållsschema för enskilda robotar eller robotflottor baserat på driftdata i realtid i syfte att optimera produktiviteten och minimera driftstoppen.

CBM använder sig av robotdriftdata i realtid för att hjälpa till att identifiera potentiella problem som skulle kunna påverka prestanda, inklusive effekt, hastighet, acceleration och slitage på växellådan. Dessa variabler jämförs med andra robotar i ABB:s världsomspännande robotdatabas för att beräkna sannolikheten och tidsramen för ett eventuellt fel.

ABB:s CBM-verktyg riktar sig till kunder med stora robotflottor och kan påvisa om korrigerande åtgärder krävs som involverar antingen reparationer eller utbyte av berörda delar. Genom att identifiera vilka delar som sannolikt kan fallera och när kan man köpa in och ha reservdelar i beredskap utan att behöva lagerhålla dem, hjälper verktyget användarna att planera budgeten och säkerställa att resurser står beredda när det behövs för att utföra arbete.

Tidigare var det svårt för användarna att fastställa om viktiga delar som växellådor blivit utslitna eller behövde bytas ut. Detta innebar att problemen antingen var odiagnostiserade fram tills delarna gick sönder eller att reservdelar köptes in i onödan, alternativt inte fanns tillgängliga vid behov, vilket störde produktionen medan roboten var offline.

Det nya CBM-verktyget ger kunden de insikter de behöver för att ta fram ett schema för förebyggande underhåll baserat på kända prestanda så att robotar hålls i funktionsdugligt skick och prestanda maximeras. Övervakning minimerar också sannolikheten för förtida fel och förlänger medelvärdet mellan fel (MTBF) samt utökarrobotens livslängd.

En robotrapport tas fram så att kunden får hjälp att besluta om vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas, inklusive serienummer, sammanfattande tabell, dataanalyser, enskilda underhållsrekommendationer, slutsatser och rankning av systemet. Med dessa data kan kunden utforma ett lämpligt underhållsschema, vid behov med hjälp av ABB.

”Genom att erbjuda större förutsägbarhet kring scheman för underhåll och reparation innebär vår villkorsbaserade underhållstjänst att kunderna kan få ut maximalt av de installerade robotarna. Kunderna kan nu optimera sin produktionseffektivitet genom att eliminera oväntade driftstopp som orsakas av fel eller förseningar när man ska skaffa fram reservdelar för att åtgärda ett fel”, säger Antti Matinlauri, chef för Product Management på ABB Robotics. ”Användarna får en bättre förståelse för exakt vilka robotar som kan ha en ökad risk för komponentfel, till exempel om de överutnyttjas jämfört med andra robotar i produktionslinjen eller om alltför tunga laster leder till att roboten opererar utanför rekommenderade driftparametrar.”

Den tillståndsbaserade underhållstjänsten är den senaste i en rad erbjudandenfrån ABB för att kunderna ska få ut mer av sina robotar. ABB:s omfattande tjänster täcker ett antal områden från installation och driftsättning, reparationer och utbyten, reservdelar och förbrukningsvaror till robotvårdspaket.

Mer information om den tillståndsbaserade underhållstjänsten finns på www.abb.com/robotics. Du kan också kontakta din lokala säljkontakt.

CBMLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT