Foto: Tibnor.

Apr 23, 2019

Tibnor slutför förvärv


Stärker sin position i Norden genom förvärvet av Danmarks näst största ståldistributör.

Tibnor, ett dotterbolag till SSAB, har nu slutfört förvärvet av ståldistributionen i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största ståldistributör. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet offentliggjordes i november 2018 och godkändes av den danska konkurrensmyndigheten i mars i år. Den verksamhet som förvärvas hade under 2018 en försäljning om cirka SEK 1,9 miljarder. 

– Förvärvet av Saniståls ståldistribution kompletterar Tibnors nordiska verksamhet genom att vi ökar vår marknadsnärvaro i Danmark, där vi inte varit så synliga. Produkterbjudandena kompletterar varandra väl och vi ser betydande potential för synergier, säger Mikael Nyquist, CEO på Tibnor.

Förvärvet stödjer SSABs strategiska mål att stärka positionen på den nordiska hemmamarknaden, där Tibnor spelar en viktig roll för. Stanistål kommer att förbättra Tibnors position i Danmark betydligt. Tibnor förvärvar Saniståls ståldistributionsdel genom en inkråmsaffär till ett nettovärde om cirka SEK 630 miljoner. Förvärvet väntas bidra positivt till resultat och kassaflöde direkt efter att affären är genomförd.

I samband med förvärvet kommer cirka 130 anställda att flyttas över till Tibnor.

-Jag är också glad att kunna meddela att den tidigare direktören för Saniståls distributionsavdelning, Henrik Ørskov, nu tar på sig rollen som VP Head of Tibnor Denmark. Henrik har omfattande erfarenhet av försäljning, inköp och affärsutveckling. Nuvarande landschefen Søren Pliniussen fortsätter att arbeta med försäljning inom Tibnor, säger Mikael Nyquist.

I förvärvet ingår även Saniståls moderna ståldistributionscenter (42 000 kvm) i Taulov samt fyra säljkontor i Danmark och ytterligare ett säljkontor i Lettland. 

Henrik Ørskov, blir VP Head of Tibnor Denmark.

-Det är ett toppmodernt ståldistributionscenter med en yta på 42 000 kvadratmeter där merparten av all logistik är helt automatiserad, berättar Henrik Ørskov. Det betyder att logistiken är väldigt kostnadseffektiv och felkällorna är få. Det är förstås något som också kommer våra kunder till gagn eftersom vi då kan hålla en viss kostnadsnivå och göra färre misstag. Det är ett av norra Europas mest moderna stållager och en viktig konkurrensfaktor i vår bransch där logistiken är så avgörande.

Tibnor och SSAB räknar med årliga synergieffekter på cirka SEK 50 miljoner som ett resultat av förvärvet och som kommer att realiseras inom en treårsperiod. Förvärvet väntas också stärka plattformen för SSABs nordiska stålverksamhet och öka effektiviteten i rörelsekapitalsanvändningen. Bättre service och rådgivning, samt bredare produktutbud är ytterligare förbättringar som kommer kunderna till gagn.

-Tidigare kunde de danska Tibnorkunderna bara handla från ett ganska smalt segment av tunnplåt och specialstål, men nu blir produktportföljen mycket större och vi kan erbjuda ett komplett utbud av stål- och metallprodukter. För de gamla Sanistålkunderna blir vinsten att de får ett bredare och djupare produktsortiment att välja ur och dessutom mer specialkunskap hos sin leverantör, säger Henrik Ørskov.

 • Aug 20, 2019

  Han ska lösa ingenjörsbristen

  Arbetsliv Det nya affärsområdet blir en viktig kugge för att lösa bristen på mer specialiserade ingenjörer hos Clockworks kunder.
  8
 • Aug 20, 2019

  Okuma till stora scenen på EMO

  Branschnytt Bland lösningarna för form- och verkygsindustrin är en av höjdpunkterna en nyutvecklad portalmaskin för 5-sidig precisionsbearbetning av stora arbetsstycken.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT