Företaget har upptäckt att aluminiumfästen riskerar att korrodera och gå sönder. Det innebär att det kan krävas betydligt mer styrka för att vrida på ratten särskilt vid låghastighetskörning, det vill säga bilen blir mer svårstyrd, enligt Tesla.

Korrosionen uppstår i huvudsak på bilar som vistas i kallare klimat där vägar saltas. Bilarna som återkallats är tillverkade fram till mitten av oktober 2016 och gäller 14 193 bilar i USA och 843 i Kanada.